Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 3:62-67

 

Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.  (Đa-ni-en 3:62)

 

         Có bao giờ bạn ước ao có được một khí giới bí mật không?  Một điều gì đó bạn có thể sử dụng để bảo vệ mình trước tội lỗi và cám dỗ?  Hoặc một điều gì có thể làm tan biến chán nản, sợ hãi hoặc bối rối?  Có lẽ bạn cảm nghiệm được sự lo lắng, hoặc hổ thẹn hay một trở ngại nào khác đã chống đối không cho bạn biết được kế hoạch Thiên Chúa dành cho bạn.  Ai lại chẳng muốn có một khí giới để dẹp đi mọi đe dọa như thế đối với đức tin.

         Phải, chúc tụng Chúa chính là thứ khí giới đó.  Và khí giới này bất cứ ai tin đều có thể có được.  Việc chúc tụng đem các tư tưởng và cảm xúc của bạn quy về những thực tại trên trời, như sự tốt lành, quyền năng, sự dịu dàng hoặc đức khôn ngoan của Thiên Chúa và mọi thuộc tính của Người.  Chúc tụng còn đem những suy nghĩ của bạn tránh khỏi những thách đố thù nghịch đối với đức tin và đưa những suy nghĩ ấy tới các chân lý có tiềm năng thắng vượt được những thách đố kia.

         Bạn hãy để ý các anh Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô không đợi đến lúc ra khỏi lò lửa mới bắt đầu chúc tụng Chúa.  Nhưng ngay khi ở giữa lửa hồng, họ đã ca tụng Người.  Với lòng tin tưởng, họ tuyên xưng Thiên Chúa yêu thương họ và sẽ chăm sóc họ, thậm chí nếu như họ có phải chết trong lò lửa.

         Bài đọc hôm nay và tất cả sách Đa-ni-en, đã được viết để giúp dân chúng thêm lòng can đảm mà đối phó với những khó khăn:  những áp lực khi người ta chống đối đức tin của họ, họ không chắc chắn nên cần sự khôn ngoan, họ hãi sợ mình phạm sự thánh hoặc bị trừng phạt.  Bài đọc phản ánh sự thù nghịch người Do-thái phải đối phó trong hai trăm năm trước Chúa giáng sinh, nhưng cũng là mọi thứ thử thách các tín hữu phải chịu trong mọi thời.  Và khí giới mạnh nhất để chống lại với những thử thách này chính là việc chúc tụng, như sách Đa-ni-en quả quyết.

         Vậy bạn hãy thử thứ khí giới này đi.  Bạn hãy viết lại một thánh vịnh ngợi khen giống như Thánh Vịnh này, nhưng sử dụng những thử thách của riêng đời bạn.  “Hỡi hãi sợ và nản lòng, chúc tụng Chúa đi!”  “Hỡi tài chánh và sức khỏe, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn!”  “Hỡi chiếc xe chết máy và ngôi nhà hở vách, chúc tụng Chúa đi!”

         Bạn hãy bắt những tư tưởng và cảm nghĩ của mình chúc tụng Chúa.  Bạn hãy ra lệnh cho tạo vật ca ngợi và chúc tụng Chúa, giống như ba chàng thanh niên trong lò lửa đã dùng luôn lửa và sức nóng để ca ngợi và chúc tụng Chúa muôn đời.  Rồi bạn sẽ thấy khí giới bí mật của bạn phá ra một con đường cho bạn

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết sử dụng khí giới chúc tụng Chúa để ứng phó với bất cứ sự chống đối nào trước sự sống của Chúa ban cho hôm nay.  Con muốn chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa trên hết mọi sự!”