Thứ Năm sau lễ Tro

Suy niệm Thánh Vịnh 1:1-6

 

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh.  (Thánh Vịnh 1:3)

 

          Tựa như cây.  Bạn tin chứ, đây là một hình ảnh tươi mát.  Trong thế giới cổ xưa, cây cối là hình ảnh nói lên sức mạnh và sức sống.  Tựa như cây có nghĩa là bạn được vững vàng và an toàn.  Khi tác giả Thánh Vịnh nói đến hoa quả trổ sinh, điều này nhắc nhở chúng ta về hoa trái của Thánh Thần là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chúa đang hoạt động trong đời sống chúng ta.  Hoa trái ấy chính là tình yêu, niềm vui và bình an.

          … được trồng…  Cây này đã được đặt vào nơi đã định sẵn.  Đây không phải là cây mọc hoang dã, nhưng là cây may mắn được lớn lên bên cạnh dòng nước.  Bạn có biết là mình cũng đã được trồng tại một nơi đặc biệt, vào thời gian đặc biệt và dành cho một mục đích đặc biệt không?  Đấng đã trồng bạn chính là Thiên Chúa, vì Người yêu thương bạn và muốn nhìn thấy bạn trổ sinh hoa trái.

          Giờ đây, để “được trồng” thì trước hết cây có thể bị nhổ rễ lên.  Đúng vậy, một số hạt mọc lên bên cạnh dòng suối, nhưng nhiều cây lại mọc ở nơi khác nên lúc chúng còn là cây con thì được bứng lên và đem trồng ở chỗ mới.  Có bao giờ bạn nhận thấy sau thời gian bị thử thách hay khó khăn sẽ là một mùa bồi dưỡng và đổi mới không?  Có lẽ mùa Chay này sẽ là thời gian Chúa “bứng rễ” bạn và trồng bạn bên cạnh dòng nước hằng sống tuôn tràn từ trái tim Người.  Thời gian này có thể là một cuộc thay đổi quan trọng về tình trạng của bạn hoặc có thể chỉ là bạn quyết định sẽ dành thì giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.  Cách nào thì kết quả cũng rất hứa hẹn!

          … bên dòng nước.  Nước chảy thì luôn tươi mát.  Nước ấy không giống như cái ao tù có thể trở thành hôi thối và độc hại cho những cây trồng bên bờ.  Chúa đặt bạn tại một nơi để bạn có thể cảm nghiệm ân sủng Người đổi mới mỗi ngày.  Người nuôi dưỡng những rễ sâu nhất của bạn, những lãnh vực nào đang cần đến tình yêu và sự sống.  Bạn có thể cảm nghiệm điều này qua những bí tích, qua các anh chị em trong đức tin, qua ý thức gần gũi Chúa khi bạn cầu nguyện, hoặc qua nhiều phương thức khác.  Dù cách nào thì bạn hãy biết rằng Thiên Chúa toàn năng đang ở với bạn, làm cho bạn được mạnh mẽ và trổ sinh hoa trái!

 

          “Lạy Cha, xin giúp con đâm rễ sâu trong ân sủng Cha.  Lạy Chúa, con muốn trổ sinh hoa trái cho Chúa!”