Thứ Sáu sau lễ Tro      

Suy niệm I-sai-a 58:1-9

 

Cách ăn chay mà Ta ưa thích là thế này…  (I-sai-a 58:6)

 

          Trong cuốn phim Mary Poppins, có một cảnh Mary sử dụng giây thước đo để đo con người của bà.  Nhưng thay vì đọc thước đo theo những mức phân, ly, thì lại đọc thước đo là “Xét theo thực hành thì toàn hảo mọi mặt”.  Đó là một cảnh dễ thương, nhưng nó cho chúng ta biết rất nhiều về con người của Mary.

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy Chúa dùng thước để đo việc ăn chay của chúng ta.  Đoạn Kinh Thánh kể ra tám điều đặc biệt Thiên Chúa muốn Ít-ra-en hãy làm.  Nếu dân Ít-ra-en làm đủ, vinh quang của họ “sẽ bừng lên như rạng đông” và mối tương quan của họ với Thiên Chúa sẽ vô cùng sâu xa (I-sai-a 58:8,9).  Tuy nhiên Ít-ra-en đã chẳng bao giờ đạt chỉ tiêu.  Nhưng Thiên Chúa đã phản hồi thế nào?

          Giống như nhiều đoạn sách ngôn sứ khác, đoạn sách I-sai-a này có thể hiểu theo nhiều cách.  Nó vừa là một khích lệ Ít-ra-en hãy thay đổi, vừa là một hướng dẫn giúp họ gặp gỡ Chúa trong chiều kích sâu xa hơn.  Nó cũng có thể được đọc theo bối cảnh lịch sử, như một mặc khải về ân sủng của Thiên Chúa.  Thiên Chúa có thể ngoảnh mặt đi khi Ít-ra-en không đạt những điều kiện của Người.  Nhưng trái lại, Thiên Chúa đã bước vào thế gian và sai Chúa Giê-su đến để Người đạt tất cả những chỉ tiêu này và còn thêm một số nữa.  Người đã bẻ gãy ách tội lỗi, đem tự do cho kẻ bị áp bức, nuôi dưỡng kẻ đói khát, giải phóng các tù nhân thiêng liêng, rồi lấy tình yêu và đức công chính mặc cho dân Người.

          Có thể bạn cảm thấy Thiên Chúa đặt chỉ tiêu quá cao, bạn có lý!  Chúng ta được kêu gọi sống mọi giới răn, theo đuổi và lớn lên trong sự thánh thiện ngày này qua ngày khác.  Nhưng đó chỉ là một khía cạnh thôi.  Mặt khác là chúng ta đang phụng sự một Thiên Chúa vô cùng đầy lòng thương xót, kiên nhẫn và sẵn sàng tha thứ.  Ngay cả khi chúng ta sai lỗi, Người cũng không buông xuôi.  Người đưa tay ra cho chúng ta nắm, bất kể chúng ta sa ngã nặng nề như thế nào, Người bao phủ thế giới của chúng ta với lòng thương xót, ân sủng và khích lệ.

          Vậy có lãnh vực nào bạn cảm thấy Chúa thúc giục bạn hãy phát huy, mà vì lý do nào đó điều ấy vẫn chưa xảy ra được không?  Hãy can đảm!  Chúa biết những yếu đuối của bạn, và Người đã giơ tay ra để giúp bạn bước tới giai đoạn kế tiếp rồi.

          Bạn hãy nghĩ đến một điều bạn có thể làm vào Thứ Sáu tới để tiến tới bước kế tiếp ấy.  Rồi bạn hãy nói cho người nào đó về kế hoạch của bạn.  Những cuộc nghiên cứu cho thấy khi chúng ta nói cho ai biết về những mục tiêu của mình, thì hầu như thế nào chúng ta cũng hoàn thành được chúng.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm những tiêu chuẩn của Chúa trong mọi lãnh vực đời sống con”.