Thứ Tư lễ Tro

Suy niệm Giô-en 2:12-18

 

Đây là sấm ngôn của Đức Chúa:  “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta”.  (Giô-en 2:12)

 

          Lời Chúa kêu gọi:  “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta” quả thực mang ý nghĩa khẩn cấp!  Tại sao lạ nghiêm túc như vậy?  Chúng ta có phải là những kẻ tội lỗi kinh khủng không?  Chúng ta có tồi tệ hơn mùa Chay năm trước không?  Làm sao việc trở về với Chúa lại quan trọng đến độ Người muốn chúng ta phải thực hiện ngay lập tức?  Chỉ vì lý do này:  “bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (Giô-en 2:13).

          Mùa Chay thường bị mang tiếng không mấy tốt đẹp.  Nào là phải ăn chay, sám hối, hãm mình, làm như tất cả đều là những ngày u ám trong suốt sáu tuần lễ!  Nhưng mục đích chính của mùa này là hoạt động của ân sủng Chúa chứ không phải những hành vi khiêm nhường của chúng ta.  Hơn mọi điều khác, mùa Chay là thời gian của ân huệ bởi trời, đặc biệt hơn nữa năm nay lại nằm trong Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót!

          Mùa Chay cho chúng ta bốn mươi ngày để Chúa tỏ mình ra cho chúng ta.  Bốn mươi cơ hội để chúng ta gần với Chúa Giê-su hơn.  Bốn mươi ngày để Chúa Cha đổ lòng thương xót, tình yêu và chữa lành của Người xuống trên chúng ta.

          Lòng Chúa thương xót là vấn đề khẩn thiết trong mùa Chay.  Chúa muốn thực hiện những điều lạ lùng trong đời sống chúng ta, và nhất định điều ấy sẽ xảy ra nếu chúng ta biết dùng thời gian này để “trở về” với Người.  Vậy bạn hãy sẵn sàng, hãy để Chúa làm cho bạn được đầy tràn. Đây là bốn quyết định thiêng liêng bạn có thể làm để giúp bạn thực hiện cuộc trở về:

          * Mỗi ngày bạn hãy dành thì giờ để cầu nguyện riêng, chúc tụng và cảm tạ Chúa vì tình yêu và ân sủng của Người.

          * Mỗi ngày hãy xét lương tâm và ăn năn về tất cả những tội lỗi làm cho bạn không ý thức được sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em.

          * Dành một chút thì giờ mỗi ngày để đọc một đoạn Kinh Thánh và xin Chúa Thánh Thần phán dạy với tâm hồn bạn.

          * Quyết tâm tham gia vào đời sống của Giáo Hội qua phụng vụ và những dấn thân vào sinh hoạt giáo xứ.

 

          “Lạy Chúa, con muốn đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của Chúa!  Xin giúp con trở về với Chúa trong mùa Chay này.  Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tỏ mình ra cho con và thay đổi tâm hồn con”.