Thứ Bảy tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:43-48

 

Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  (Mát-thêu 5:45)

 

          Khoan đã!  Như thế là công bằng sao?  Tại sao không đối xử đặc biệt với những người tốt và công chính?  Ít nhất thì kẻ xấu và người bất chính chỉ nên được phần ít hơn thôi.  Nếu Thiên Chúa quả thực công bằng, thì không nên để những điều như thế xảy ra chứ?  Này, không phải vậy đâu.  Sự công bằng của Thiên Chúa chứa đựng những điều còn sâu thẳm hơn cả sự cân bằng của trời đất.  Và đó là điều tốt cho chúng ta.  Bởi vì xét cho cùng, chẳng phải hết thảy chúng ta đều là những kẻ tội lỗi sao?

          Chúng ta vẫn đang ở những ngày đầu mùa Chay.  Đây là lúc tốt để bạn tự hỏi xem mình muốn được điều nào trong mùa này, sự công bằng hay tình yêu?  Cha trên trời của chúng ta là Đấng hoàn hảo, và Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy nên hoàn hảo giống như Người.  Vậy điều gì làm cho Chúa Giê-su nên hoàn hảo?  Có phải chỉ vì Người công bằng hay sao?  Không đúng vậy.  Nếu như Người chỉ công bằng thôi, thì chẳng ai trong chúng ta được tốt đẹp đâu.  Mặc dù chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Chúa, nhưng tất cả chúng ta đều phạm tội.  Không ai thực sự đáng được lên thiên đàng do công trạng của riêng mình.  Nếu chúng ta đòi Chúa phải công bằng, thì chúng ta chẳng khác gì hai mặt của đồng tiền:  được thưởng vì những việc tốt và bị trừng phạt vì những việc xấu.

          Cảm tạ Thiên Chúa vì đức công chính, công bình, khôn ngoan và mọi phẩm tính khác của Người đều được hoàn hảo trong tình yêu của Người!  Chính tình yêu đã làm cho Người hết lòng thương xót những kẻ không xứng đáng được xót thương, kể cả bạn nữa!  Người yêu thương bạn, chấp nhận bạn và gọi bạn là con của Người, bất kể tội lỗi của bạn.  Đó là chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa!  Và đó cũng là sự hoàn hảo của đức công bằng của Thiên Chúa.

          Bạn đừng mất thì giờ so sánh mình với người khác.  Việc ấy không đáng để ta phải nhức đầu.  Trái lại, bạn cứ vui vì lòng thương xót của Chúa chiến thắng sự xét đoán của con người, phải, luôn luôn chiến thắng.  Đặc biệt hôm nay, nhớ lại bài Tin Mừng, bạn hãy nhìn lên trời.  Nếu trời nắng, bạn hãy ngợi khen Chúa vì Người đã chiếu sáng cho mọi người tốt cũng như xấu.  Nếu trời mưa, hãy cảm tạ Người vì Người đã làm cho mọi người được tươi mát, người thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi.  Chúa là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, yêu thương và từ ái, và Người muốn chúc phúc cho hết thảy chúng ta.

 

          “Lạy Cha, con không sao cảm tạ Cha cho đủ về lòng thương xót của Cha!  Con bỏ đi mọi đòi hỏi phải công bằng của con, và thay vào đó nắm giữ tình yêu hoàn hảo của Cha.  Xin cho tình yêu ấy làm cho con được đầy tràn, để con có thể chia sẻ lòng thương xót của Cha hoặc sự hoàn hảo của Cha với mọi người chung quanh”.