Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 138:1-3, 7-8

 

Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.  (Thánh Vịnh 138:3)

 

          Chắc chắn bà Ét-te đã nghiêm túc cầu nguyện.  Không những người phụ nữ quyền cao chức trọng này đã được đặt riêng suốt một ngày để phủ phục trước mặt Đức Chúa, mà chính bà còn hướng dẫn các đầy tớ của bà làm như vậy nữa.  Thậm chí triệt để hơn, bà Ét-te còn nhận ra rằng Thiên Chúa đang muốn bà làm một hành động mạnh dạn chứng tỏ Người bắt đầu nhậm lời cầu xin của bà.  Cho nên bà đã cầu xin Người ban ơn để bà làm phận sự của bà và phó thác mọi sự khác trong tay Người.

          Kết quả thế nào?  Chúa đã nhậm lời bà Ét-te bằng cách tăng thêm sức mạnh cho bà để bà có thể hành động trong vị thế độc đáo của bà (Thánh Vịnh 138:3).  Bà biết mình đang liều mạng sống, và bà biết mình phải đương đầu với nguy hiểm ấy bằng một cách thức duy nhất:  được củng cố nhờ sức mạnh của Chúa.

          Thực là một bài học cho chúng ta về sự cầu nguyện chuyển cầu!  Khi ý thức có một nhu cầu sâu xa, chúng ta có thể chắc chắn rằng tình huống ấy đã ở trong trái tim Thiên Chúa rồi.  Và vì điều này rất quan trọng, nên chúng ta đừng sợ phải tăng thêm thì giờ cầu nguyện và làm những việc đạo đức khác như ăn chay chẳng hạn.  Tuy nhiên còn một bước nữa chúng ta cần phải suy gẫm:  “Lạy Cha, có điều gì Cha muốn con làm để xoay ngược tình huống này không?  Cha có gọi con hãy hành động mà không cầu nguyện và ăn chay không?”

          Thật tức cười khi xét lại cách thức suy nghĩ của chúng ta.  Chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện chỉ là sự hồi đáp duy nhất “của Chúa” mà thôi.  Chúng ta nghĩ rằng việc Chúa nhậm lời chúng ta cầu nguyện bị hạn chế do cách thức và thời gian của Người – và chúng ta thường hiểu cách thức ấy thật mầu nhiệm đến nỗi chúng ta chỉ đoán được là Người sẽ làm gì mà thôi.  Nhưng điều rất thường xảy ra, “việc” Chúa nhậm lời bạn cầu xin lại chính là việc Người làm cho bạn được mạnh mẽ.  Như vậy, làm như hễ bạn đem một khó khăn đến với Chúa, thì Người sẽ trả lời:  “Được, vậy chúng ta có thể làm gì đây?”

          Nếu Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn hành động, bạn có thể tin tưởng vào mọi ân sủng và sức mạnh của Chúa giúp bạn trong bước kế tiếp.  Nhưng bạn hãy nhớ:  

          Tất cả những gì bạn phải làm là cứ bước bước ấy;  còn lại, cứ để mặc cho Chúa.

 

          “Lạy Cha, xin Cha cho con thấy rằng con chính là một phần của việc Cha nhậm lời con cầu xin Cha, khi con đặt nhu cầu của con trước mặt Cha ngay bây giờ”.