Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Giô-na 3:1-10

 

Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na [lần thứ hai].  (Giô-na 3:1)

 

          Bạn sẽ làm gì nếu có người cho bạn làm lại từ đầu trong một cơ hội bạn đã để qua mất?  Hoặc một cơ hội thứ hai để sửa sai một điều tổn thương bạn đã làm hay nói đối với một người bạn?  Dĩ nhiên bạn sẽ nắm ngay lấy cơ hội này chứ!

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thiên Chúa đã cho ông Giô-na cơ hội thứ hai.  Lần đầu khi Người bảo ông hãy đi tới Ni-ni-vê và nói tiên tri, thì Giô-na đã từ chối.  Phải mất mấy ngày trong bụng cá, Giô-na mới tỉnh thức.  Rồi khi ông đã tỉnh thức, Thiên Chúa sung sướng cho ông làm lại từ đầu.  Người đã không ghét bỏ vị ngôn sứ lừng khừng của Người.  Đúng vậy, Thiên Chúa đã hành động giống như là không hề xảy ra sự kiện Giô-na đầu tiên đã không vâng lời Người vậy!

          Thiên Chúa của chúng ta như thế đấy, Người là Thiên Chúa của cơ hội thứ hai.  Rồi thứ ba.  Rồi thứ bốn…  Không có giới hạn nào cho lòng thương xót hoặc tình yêu của Người.

          Câu chuyện này cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là một ý niệm thần học trừu tượng.  Nhưng đó là một cảm nghiệm tràn ngập tâm hồn chúng ta và làm thay đổi trí óc chúng ta.  Những gì đã xảy ra cho Giô-na thì với chúng ta cũng thế:  cảm nghiệm tình yêu kiên nhẫn của Thiên Chúa có thể chuyển rời chúng ta theo những cách mà tự chúng ta không thể chuyển rời được.

          Hiện giờ Chúa cho bạn những cơ hội thứ hai nào?  Có lẽ bạn đã ngần ngại tha thứ cho một người láng giềng, hoặc đến với một thành viên bị ghét bỏ trong gia đình.  Có thể bạn đã cảm thấy rất muốn chia sẻ đức tin với một người làm cùng sở, nhưng đã luôn tìm cách tránh né.

          Thay vì khăng khăng bắt mình phải đón nhận bất cứ bước kế tiếp nào Chúa muốn bạn làm, thì bạn hãy thử nhẹ nhàng với mình.  Và đây là một cách bạn có thể làm:  bạn hãy chú tâm vào Chúa Giê-su và thập giá của Người.  Bạn thử tưởng tượng Chúa đang ở trên thập giá và hãy nhận ra tình yêu đã đưa Người lên thập giá ấy.  Hãy cảm nhận lòng thương xót và chăm sóc của Người trào ra từ trái tim bị đâm thâu qua của Người.  Hãy để cho những lời Người nói “Cha ơi, xin tha cho họ” làm mềm trái tim bạn và rửa sạch mọi tội lỗi và sợ hãi của bạn (Lu-ca 23:34).  Hãy để thập giá làm cho bạn xác tín rằng Thiên Chúa bênh vực bạn.  Hãy tin rằng Nguời sẽ giúp bạn làm bất cứ điều gì bạn cần phải làm.

          Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói:  “Lòng thương xót bao giờ cũng lớn lao hơn bất cứ tội lỗi nào;  không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa”.  Vậy bạn hãy để Chúa ban cho bạn cơ hội thứ hai – hoặc thứ ba hay thứ năm mươi – mà bạn cần có.  Đừng lo, Người sẽ không bỏ bạn đâu.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha luôn sẵn sàng tha thứ.  Xin Cha ban cho con can đảm và đức tin để con đem lòng thương xót của Cha đến người nào đó ngày hôm nay”.