Thứ Ba tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 23:1-12

 

Anh em chỉ có một Thầy… là Đức Ki-tô.  (Mát-thêu 23:10)

 

          Một lực sĩ thành công chào dân chúng trong vận động trường với hai tay giang rộng và đám đông đáp lại với tiếng vỗ tay vang rền.  Những chính trị gia, nghệ sĩ trứ danh và những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng thường nhận được những đón tiếp tương tự.  Người ta ghi nhớ những lời họ nói và chú ý đến mọi sự thuộc về họ, thậm chí cả đến cách ăn mặc nữa.  Điều ấy cũng giống với thời Chúa Giê-su.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su than phiền rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo vui hưởng những đặc ân do chức vụ của họ.  “Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc…, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy” (Mát-thêu 23:6).

          Rõ ràng quyền bính tôn giáo đem lại lợi lộc.  Lãnh đạo trở thành một giai cấp.  Nhưng Chúa Giê-su đã đảo ngược hình thức lãnh đạo này.  Ngay sau khi Chúa mô tả những người Pha-ri-sêu thích vui hưởng quyền cao chức trọng, Người thiết lập một mô thức lãnh đạo mới:  “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em” (Mát-thêu 23:11).

          Phần hay nhất trong giáo huấn này là chính Chúa Giê-su đã sống đường lối lãnh đạo ấy ngày này qua ngày khác.  Người tuy là Thầy và Chúa của chúng ta, nhưng đã vui mừng đón nhận các em nhỏ.  Người đã tới tiếp xúc với những kẻ phong cùi và chạm đến họ để chữa lành.  Người tỏ lòng ưu ái đặc biệt đối với một cô gái điếm đến gần Người.  Người còn quỳ xuống để rửa chân cho các môn đệ.  Rõ ràng Chúa Giê-su không phải là một người chỉ tay năm ngón, nhưng Người là vị Mục Tử đích thực hiến mạng sống mình cho đàn chiên.

          Bạn là một người theo Chúa Giê-su, bạn cũng được mời gọi hãy đón nhận Người là Chúa và là Thầy.  Thực nhẹ lòng khi bạn được biết rằng Thầy mình nhân hậu và dễ tha thứ, rằng Người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ!  Cho nên tin Chúa Giê-su là Chúa có nghĩa là bạn đang mời Người hãy chăm sóc cho bạn.  Hình ảnh Chúa Giê-su rửa chân cho bạn có thể khiến bạn không thoải mái, nhưng hãy nhớ là Người đã nói với Phê-rô:  “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ không được chung phần với Thầy” (Gio-an 13:8).  Quả thực Người rất muốn giúp đỡ bạn.

          Vậy hôm nay bạn có muốn để Chúa Giê-su phục vụ bạn không?  Người muốn làm nhẹ đi gánh nặng của bạn và lấy đi các tội lỗi của bạn.  Người muốn bạn hãy đích thân gặp gỡ Người, bất kể tình trạng của bạn ra sao và bạn đã trải qua những gì.  Hãy để Người chạm đến tâm hồn bạn, rồi bạn sẽ được giải phóng để theo Người trong niềm vui và cảm tạ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin nhận Chúa làm Chúa của con.  Xin hãy dạy con có tâm hồn phục vụ giống như tâm hồn Chúa”.