Thứ Bảy tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 15:1-3, 11-32

 

Họ bắt đầu ăn mừng.  (Lu-ca 15:24)

 

          Tất cả chúng ta đều đã ở đó.  Cảm thấy mình xa Chúa, chúng ta đang cố gắng kiềm chế xem phim ảnh, TV, chơi trò chơi điện toán, ăn uống, hoặc rất nhiều điều khác.  Nhưng chúng ta vẫn chưa được thỏa mãn, vẫn đói khát một điều gì hơn thế nữa.  Có lẽ một ít người trong chúng ta đã phung phí gia tài chẳng khác gì đứa con hoang đàng trong dụ ngôn.  Lại nữa, đối với hầu hết chúng ta, lời “Thưa cha, con đã đắc tội với cha” là một điệp khúc rất quen thuộc.  Chúng ta chỉ cần thức tỉnh và chạy đến với Cha, vì Người đang đợi chúng ta, trong bí tích Hòa giải.

          Bạn đừng ngại vì xấu hổ hoặc sợ bị trách mắng.  Người cha trong dụ ngôn không coi cuộc trở về của con mình như là “thời gian dạy cho nó một bài học”, một thời điểm để ghi lại sự trầm trọng của những gì nó đã làm.  Ông không bình phẩm gì về những hành động hoặc tình trạng đáng thương của con ông hoặc đặc biệt để ý tới hành động nào của nó.  Không, ông không nghĩ ngợi gì hết về những tội lỗi của nó, nhưng bắt đầu ra lệnh cho các đầy tớ:  “Mau mang áo đẹp… nhẫn… giầy ra đây”.  Cuộc trở về nhà lần này của con ông còn đáng để ông lưu tâm hơn cả cuộc ra đi và phung phá của nó.  Người cha vui mừng reo lên:  “Chúng ta phải ăn mừng!”

          Thiên Chúa Cha có làm ít hơn thế cho bạn không?  Mỗi khi bạn trở về với Chúa sau cuộc đi hoang lâu ngày, Người vẫn ở đó, mở rộng vòng tay để đón bạn, sẵn sàng ăn mừng bạn trở về nhà (Lu-ca 15:20).  Người vẫn tiếp tục và vui mừng đi trước để tạo cơ hội tỏ lòng thương xót và nhân từ với bạn.  Không lên lớp, không trách mắng, mà chỉ có thương xót và vui mừng.  Cha đáp lại sự thống hối của bạn bằng tấm áo của đức công chính mà Chúa Giê-su đã lấy cái chết của Người trên thập giá để bảo đảm dành cho bạn.  Người phục hồi khả năng làm một người con, để bạn được đứng thẳng với phẩm giá và danh dự.  Rồi Người ban giày cho chân bạn, để bạn được bước đi trong bình an của Người mỗi ngày.

          Vậy bạn hãy nhận lấy những gì Cha ban cho bạn trong mùa Chay này, và hãy bắt đầu ăn mừng!  Tình yêu Chúa yêu thương bạn không thể so sánh.  Không gì có thể làm thỏa mãn ước ao của tâm hồn bạn bằng Người.  Hãy để Người ôm bạn trong vòng tay Người hôm nay.  Hãy để Người vui mừng về bạn và mặc cho bạn áo đẹp, nhẫn và giày.  Hãy thoải mái trong bình an và niềm vui của Người về bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con áo đẹp, nhẫn sang và giày tốt khi con quay về với Cha hôm nay”.