Thứ Sáu tuần II mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 105:16-21

 

Chúa đã phái một người đi trước họ là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.  (Thánh Vịnh 105:17)

 

          Không có gì là khó để nhận ra rằng quan điểm của Chúa không luôn luôn hợp với quan điểm của chúng ta.  Những người con trai của ông Ít-ra-en đã coi người em Giu-se của họ, đứa con mà cha họ yêu quý nhất, như một mối đe dọa cho chức phận của họ.  Cho nên thay vì cố gắng hóa giải những khác biệt, họ lại tìm cách tiêu diệt người em ấy.  Nhưng Thiên Chúa lại có cái nhìn khác:  Người thấy Giu-se sẽ là người được phái đi trước các anh em để cứu họ khỏi nạn đói.

          Giờ đây Chúa lại còn dùng sự sống sót của Giu-se để làm hơn cả việc cứu giúp các anh và gia đình họ nữa.  Người dùng Giu-se để cứu toàn thể vùng ấy khỏi bị tàn phá.  Trên con đường dài, Chúa cũng đã chấm dứt sự ganh tị giữa anh em, đem họ đến sám hối vì sự ghen tương hại người và thực hiện một cuộc hòa giải đích thực.. 

          Câu chuyện ông Giu-se và các anh chứng tỏ cái nhìn của chúng ta về Chúa quả là hạn hẹp.  Chúng ta cầu xin Người và cảm tạ Người đã ban cho chúng ta những nhu cầu vật chất, nhưng lại không xin Người giúp chúng ta phát huy lòng cảm thông và sự thánh thiện.  Chúng ta cho rằng việc phát huy này hoàn toàn tùy thuộc chúng ta.  Hoặc chúng ta quyết định vào lúc nào đó sẽ có thể bỏ hận thù và cố quên đi nỗi đau người khác đã gây ra cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không xin Chúa giúp chúng ta trong bước kế tiếp để đi tới hòa giải đích thực.  Hoặc chúng ta trung thành cầu nguyện cho những nhu cầu của gia đình và bạn bè, nhưng lại nghĩ rằng lời cầu nguyện của chúng ta cũng chẳng tạo được sự khác biệt nào đối với những gì đang xảy ra cho thế giới như nạn đói, chiến tranh hoặc bất công.

          Bạn đừng để xảy ra như vậy nhé!  Hãy nhớ bạn là ai – một người con yêu dấu của Thiên Chúa.  Bạn quan trọng đối với Người.  Người muốn làm những điều tốt cho bạn và qua bạn.  Người nghe mọi lời cầu nguyện của bạn, thậm chí cả những lời cầu nguyện “không thể thực hiện” và Người nhậm lời theo thời gian và đức khôn ngoan của Người.

          Chúa luôn hành động, không những cứu giúp người ta, mà còn phục hồi cho toàn bộ công cuộc tạo dựng của Người được đẹp đẽ, bình an và sinh hoa trái theo ý định của Người.  Vậy bạn hãy dừng lại một bước hôm nay và cố gắng nhìn vào cuộc sống theo quan điểm của Chúa.  Hãy để viễn tượng quy về Thiên Chúa thúc giục bạn cầu nguyện những điều lớn lao mà Người thích nhậm lời.

 

          “Lạy Cha, con biết Cha yêu thương con, và con biết Cha yêu thương thế gian của Cha.  Xin Cha giúp con nhìn thế gian này bằng con mắt yêu thương của Cha, để con có thể cầu nguyện hữu hiệu hơn”.