Thứ Tư tuần II mùa Chay     

Suy niệm Mát-thêu 20:17-28

 

Các người không biết các người xin gì!  (Mát-thêu 20:22)

 

          Các môn đệ Chúa Giê-su đã phạm rất nhiều lỗi lầm phải không?  Ông Phê-rô thì cố ngăn cản Chúa đừng nhận lấy thập giá, ông Tô-ma nghi ngờ trước tin Chúa đã sống lại, và hôm nay chúng ta nghe ông Gia-cô-bê và Gio-an xin xỏ địa vị giống như những nhà chính trị đầy tham vọng!  Nhưng bạn hãy xem điều gì đã xảy ra cho họ.  Truyền thống kể lại rằng Gio-an đã bị cầm tù tại đảo Patmos, ở đó ngài đã cảm nghiệm mình được gần Chúa nên đã lãnh nhận thị kiến như được diễn tả trong sách Khải Huyền.  Còn Gia-cô-bê, anh của ngài, đã trở thành vị tử đạo anh hùng, vị tông đồ đầu tiên chết vì đức tin.

          Bạn có thể thấy dễ thông cảm cho họ là “những môn đệ đầy khuyết điểm” hơn là những vị đại thánh.  Thật thế, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng không vừa lòng với chính mình.  Nhưng bạn hãy nhớ đến những gì làm cho những người này thay đổi nhiều như vậy.  Chính là sự cam kết của Chúa Giê-su hứa sẽ tiếp tục làm việc với họ, dạy dỗ và đào tạo họ dần dần.

          Giống như một cầu thủ mới sẽ trở thành một cầu thủ sáng giá nhất của đội banh, hoặc một sinh viên y khoa nội trú sẽ trở thành một y sĩ trưởng giỏi giang, tất cả đều là nhờ công lao của huấn luyện viên – còn đối với chúng ta, huấn luyện viên ấy là Chúa Giê-su!  Là một huấn luyện viên tài ba, Người thấy được những điều người khác không thể thấy, rồi Người có thể giúp phát huy những cái hay ấy.  Bạn hãy lấy bài Tin Mừng hôm nay làm thí dụ.  Chúa Giê-su đã thấy Gia-cô-bê và Gio-an là những người kiêu hãnh và được dẫn dắt sai lầm.  Nhưng Người cũng thấy họ nhiệt thành đối với vương quốc sắp tới và họ rất muốn góp phần xây dựng.  Cho nên Người đã giúp họ chuyển năng lực của họ từ mục tiêu tư lợi chính trị sang tình yêu của người phục vụ.  Chúa cũng có thể làm cùng một điều ấy cho bạn.

          Chúa Giê-su gọi chúng ta như chúng ta đang là ai.  Người biết chúng ta dễ bị sa ngã cám dỗ, nên Người biết phải làm sao cho chúng ta được mạnh mẽ.  Người biết chúng ta sợ hãi những gì, nên Người biết làm sao giúp chúng ta được can đảm.  Người có những kế hoạch to lớn dành cho chúng ta, dù là phục vụ gia đình hay là rao giảng Tin Mừng cho khu xóm.  Thế gian có thể hoặc không thể nhớ những việc ấy kể từ lúc này, nhưng chắc chắn các thiên thần và các thánh đều nhìn thấy từng hành vi đức tin chúng ta làm và các ngài đều vui mừng!

 

          “Lạy Chúa, Chúa biết con hơn con biết chính mình.  Xin giúp con tin vào kế hoạch của Chúa muốn làm cho con được tinh tuyền hơn và sử dụng con vào những việc trọng đại”.