Thứ Hai tuần III mùa Chay

Suy niệm 2 Vua 5:1-15

 

… một cô bé.  (2 Vua 5:2)

 

          Có bao giờ bạn ngắm một bức tranh nổi tiếng, nhưng thoạt nhìn bạn thấy hầu như chỉ là một bức tranh bình thường không?  Nhưng rồi ngắm kỹ hơn, bạn thấy cách họa sĩ sử dụng bóng tối và ánh sáng, tầm nhìn, sự tương phản… thì khung cảnh liền trở nên sống động trước mắt bạn!  Câu chuyện hôm nay về tướng Na-a-man cũng giống như vậy.  Một cô bé, một vị ngôn sứ tóc hoa râm và một dòng sông – tất cả chẳng có gì gây ấn tượng cả, thế mà lại cùng nhau hành động một cách lạ lùng.  Tất cả cho thấy những người bé nhỏ và khiêm nhường cũng đều có thể đem lại vinh hiển cho Thiên Chúa.

          Tại sao thế?  Đó là vì họ không muốn lôi cuốn người ta chú ý đến chính họ.  Điều duy nhất họ muốn làm là hãy theo Chúa;  họ không lo lắng để người khác nhìn thấy hay không nhìn thấy.  Khung cảnh với cô bé xuất thân từ đất Ít-ra-en làm chúng ta cảm động, vì khung cảnh ấy đến từ một nơi không ngờ, một nơi của trong sạch, thành thật và đơn sơ.

          Bạn không thích Chúa tỏ mình ra qua những con người và hoàn cảnh tầm thường sao?   Kinh Thánh nói với chúng ta về ông Ghít-ôn, người nhỏ nhất của một trong những gia đình hèn mọn nhất của Ít-ra-en, lại là người dẫn dân tộc đến chiến thắng.  Có bà Rút, một góa phụ và người ngoại nghèo nàn, lại là kẻ đã chiếm được trái tim của một người Ít-ra-en giàu có, rồi còn có mặt trong gia phả của Chúa Giê-su nữa.  Cũng có một Vua Đa-vít.  Vị lãnh đạo anh hùng này chỉ là một đứa bé chăn chiên khi được Chúa tuyển chọn.

          Bạn đừng nghĩ là Thiên Chúa không thể sử dụng bạn nhé!  Có thể bạn không giàu có, không quyền lực hoặc không tiếng tăm.  Có thể bạn cảm thấy mình không làm chủ được những hoàn cảnh của bạn.  Nhưng những điều ấy không quan trọng đối với Chúa.  Thực ra bạn chính là người Chúa đang tìm kiếm.  Giống như Người đã hành động qua một cô bé để thay đổi dòng lịch sử, Người cũng có thể dùng bạn để đem lại một thay đổi lớn lao cho những người chung quanh bạn.

          Dù bạn đang rửa chén, xúc tuyết hoặc sắp xếp giấy tờ, bạn vẫn có thể là máng chuyển tình yêu và ân sủng của Chúa Giê-su.  Một lời khích lệ đơn sơ nói ra từ một trái tim yêu thương và tin tưởng cũng có thể gây ảnh hưởng ngoài sức bạn tưởng tượng.  Bạn cứ hỏi cô bé đã giúp tướng Na-a-man lên đường tiến tới việc được chữa lành bệnh phong cùi thì biết!

 

          “Lạy Chúa, xin sử dụng con để biểu lộ tình yêu của Chúa”.