Thứ Năm tuần III mùa Chay

Suy niệm Giê-rê-mi-a 7:23-28

 

Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy.  (Giê-rê-mi-a 7:23)

 

          Có khi nào bạn lại chọn trở thành câm và điếc không?  Đó là câu hỏi quái gở phải không?  Thực thế, chẳng ai lại chọn sống với những khuyết tật giống như vậy cả.  Tuy nhiên trong các bài đọc hôm nay, chúng ta đọc thấy những người đã chọn điếc trước tiếng Chúa và câm thay vì đi chia sẻ chân lý của Người.

          Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giê-rê-mi-a phàn nàn rằng người ta cố ý giả điếc làm ngơ đối với Chúa và các vị ngôn sứ.  “Chúng chẳng nghe, chẳng để tai” (Giê-rê-mi-a 7:24).  Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su chữa lành một người bị câm.  Tới đây thì mọi sự vẫn tốt đẹp.  Nhưng thay vì vui mừng, những kẻ chứng kiến phép lạ lại không muốn nhìn nhận một điều lạ lùng đã xảy ra.  Họ đã câm lặng về phép lạ ấy, nhưng lại dùng miệng để lên tiếng tố cáo Chúa Giê-su liên kết với ma quỷ.

          Chúng ta có thể gặp thấy chính mình trong những bài đọc này, nhưng không nhất thiết là vì chúng ta đã cố ý không nhìn nhận Chúa.  Chúng ta có thể mất tin tưởng hoặc phải đối diện với những trở ngại khiến chúng ta không nghe được tiếng Chúa hoặc chia sẻ lòng nhân lành của Người.  Chúng ta nghĩ:  Tại sao Chúa Giê-su lại muốn nói với tôi?  Hoặc:  Tôi quá sợ nên không dám nói về Chúa.

          Làm sao chúng ta thắng được những khuyết tật thiêng liêng này?  Ngôn sứ Giê-rê-mi-a cho chúng ta câu trả lời:  “Hãy bước theo mọi đường lối Chúa truyền dạy” (Giê-rê-mi-a 7:23).  Và Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta:  “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lu-ca 11:23).  Nói khác đi, nếu bạn muốn nghe Chúa, hãy cố gắng tuân theo lệnh truyền của Người và quyết tâm “họp lại” với Chúa và dân Người trong Thánh lễ.  Hãy để các bài đọc lắng đọng nơi tâm hồn bạn.  Hãy cẩn thận dõi theo những lời của Kinh nguyện Thánh Thể.  Khi rước lễ, bạn hãy xin Chúa mở tai và miệng bạn lớn hơn một chút.  Rồi khi bạn “đi bình an”, hãy nhất quyết hết sức cộng tác với Người.

          Bạn không cần phải “cảm thấy” trước hết điều gì đó, và rất có thể bạn sẽ không cảm thấy gì.  Nhưng nếu bạn cứ trung thành, thì một thời gian rồi bạn sẽ bắt đầu nhận ra tiếng Chúa trong ngày sống của bạn.  Bạn sẽ bắt đầu thấy Người hiện diện trong những người chung quanh.  Đã thấy đã nghe rồi, bạn sẽ không thể lặng câm đâu.  Bạn sẽ muốn nói cho người ta biết cuộc cách mạng Chúa Giê-su đã khởi sự nơi bạn!

 

          “Lạy Chúa, con muốn nghe tiếng Chúa và nói lời ca tụng Chúa.  Xin Chúa giúp con trung thành với Chúa, để tai và miệng con được mở ra mỗi ngày một lớn hơn!”