Thứ Sáu tuần III mùa Chay

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!  (Mác-cô 12:34)

 

          “Không xa” là rất tốt rồi phải không?  Khi bạn được điểm A- cho bài làm của bạn là bạn không còn xa điểm hoàn hảo.  Khi bạn lái xe, kim chỉ xăng xuống tới mức gần cạn, rồi bạn nhìn thấy bảng báo hiệu là trạm xăng không còn xa thì bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm.

          Thế rồi lại có nhiều lần “không còn xa” cũng chẳng phải là điều tốt lắm đâu.  Bạn thử tưởng tượng trong trận đá banh, nếu quả banh được đá cách khung gôn “không còn xa” thì hỏng to rồi!  Hoặc đi trong sa mạc mà “không còn xa” một ốc đảo thì chắc là bạn không đủ sức mà bước nổi nữa!

          Khi Chúa Giê-su bảo ông kinh sư rằng ông ta không còn xa nước Thiên Chúa đâu, thì có lẽ Người muốn hiểu cả hai ý nghĩa.  Ông kinh sư này hiểu rằng tâm điểm của Lề Luật Cựu Ước là tình yêu hai chiều.  Giống như những người đã lãnh nhận hai bia đá của ông Mô-sê, chúng ta được kêu gọi hãy yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em.  Mọi hy lễ hoặc lễ vật chúng ta dâng lên sẽ không có ý nghĩa mấy nếu hai tình yêu trên không cân bằng với nhau.  Yêu thương nhau có thể dễ dàng trật đường nếu chúng ta không yêu mến Chúa.  Rồi lòng yêu mến Chúa sẽ chỉ là trống rỗng nếu nó không được biểu lộ qua hình thức cụ thể của tình yêu thương anh chị em.  Cho nên khi hiểu những chân lý này như thế, ông kinh sư đã tỏ ra mình rất gần với nước Thiên Chúa.

          Tuy nhiên đứng không xa ông kinh sư là một người đã thể hiện nước Thiên Chúa, đó là Chúa Giê-su.  Vậy mà ông kinh sư lại đánh mất sự thể hiện ấy.  Ngoài việc đọc Kinh Thánh Cựu Ước một cách đầy ơn soi sáng, ông bạn kinh sư này vẫn cần phải đón nhận Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và Đấng Cứu Độ, chứ không phải chỉ coi Người là một ráp-bi khôn ngoan.

          Mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-su còn hơn cả một người khôn ngoan hoặc một gương thánh thiện cho chúng ta bắt chước.  Nhưng Người còn con đường, sự thật và sự sống (Gio-an 14:6).  Vậy hôm nay bạn muốn gần như thế nào?  Chỉ gần vừa đủ để nhận biết những chân lý của Kinh Thánh ư?  Hoặc thật gần đến nỗi bạn cảm nghiệm được những phúc lành và sự tự do của nước Thiên Chúa?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là nguồn sự sống đời đời.  Không những con tán đồng giáo huấn của Chúa, mà con đặt hết lòng tin vào Chúa nữa”.