Thứ Tư tuần III mùa Chay

Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:1, 5-9

 

Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định… Như vậy anh em sẽ được sống.  (Đệ Nhị Luật 4:1)

 

          Ngày xưa Lề Luật của Thiên Chúa được dành riêng cho dân Ít-ra-en.  Với lòng nhân từ, Người đã ban cho dân Người     tuyển chọn được thấy rõ tâm trí của Người.  Người cho họ thấy phải làm sao cùng nhau sống trong sự hòa thuận và công chính để phản ánh vinh quang Người.  Lề Luật đã làm cho họ trở thành độc đáo giữa các dân tộc cổ xưa – bởi Thiên Chúa thật gần gũi với họ đến độ Người đã chia sẻ với họ chính những tư tưởng và ước muốn của Người!

          Hôm nay khi xét đến Lề Luật của Thiên Chúa, chúng ta có thể thấy thế nào là một hồng ân.  Không những Thiên Chúa dạy chúng ta hãy yêu mến Người và tha nhân, mà Người còn dạy chúng ta phải yêu mến như thế nào nữa.  Hơn thế, Người đã ban cho chúng ta Chúa Giê-su, Đấng đã đến để kiện toàn Lề Luật!  Chúa Giê-su đã cho thấy thực sự có thể sống cuộc sống làm đẹp lòng Chúa, một cuộc sống bao gồm sự trung thành với các giới răn bằng cách hoàn toàn mở lòng cho Chúa Thánh Thần.

          Bạn hãy cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần và những hồng ân của Người là ân sủng và lòng thương xót!  Thiếu những hồng ân này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể sống theo đường lối Chúa muốn chúng ta sống.  Rồi trong khi chúng ta nhận được những hồng ân ấy, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Chúa Giê-su, Đấng cho chúng ta thấy việc chu toàn Lề Luật không chỉ là tuân thủ luật này luật nọ.  Nhưng đó cũng là học mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể mỗi ngày một gần Chúa hơn và nhận lãnh ân sủng của Người.  Mở lòng như thế, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần cơ hội thay đổi lòng trí chúng ta trong khi chúng ta chỉ lo thay đổi hành động của mình mà thôi.

          Tốt nhất, chu toàn Lề Luật là để nội tâm được thay đổi.  Chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta dẹp bỏ đi những ưa thích và khuynh hướng của riêng mình, để bắt đầu suy nghĩ và yêu thương giống như Chúa.  Thật là thoải mái khi biết rằng lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối và không thể vâng lời, thì Chúa Thánh Thần ở với chúng ta để giúp đỡ chúng ta!  Cũng thật là thoải mái khi biết rằng lúc chúng ta sa ngã, thì Cha chúng ta ở ngay đó để nâng chúng ta dậy và giúp chúng ta bắt đầu lại!

          Cho nên bạn đừng để cho tư tưởng chu toàn luật Chúa làm cho bạn choáng váng.  Cứ bước từng bước một.  Rồi bạn hãy chắc chắn rằng mình đang bước mỗi bước cùng với Chúa Thánh Thần!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban lề luật.  Con cám ơn Cha đã cho con biết tư tưởng và ước muốn của Cha qua những giới răn.  Con cũng cảm tạ Cha đã ban cho con ân sủng để biến đổi con và làm cho con trung thành hơn”.