Thứ Bảy tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 7:40-53

 

Ai nấy trở về nhà mình.  (Gio-an 7:53)

 

          Chúa Giê-su là Thầy dạy tuyệt vời đến nỗi không những chúng ta học biết nhờ lời nói của Người mà con nhờ gương sáng của Người nữa.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy sau một ngày tranh luận với Chúa Giê-su, các thượng tế là những người chống đối Chúa đã trở về nhà họ (Gio-an 7:53).  Tuy nhiên Chúa Giê-su thì không.  Nhưng Người đã lui lên Núi cây dầu, một nơi thinh lặng và bình an để có thể cầu nguyện (8:1).  Người biết rằng nhờ được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Cha Người, Người mới có sức mạnh để đương đầu với những thử thách trước mặt, đang khi những kẻ chống đối Người thì lại ngủ say trên giường.

          Thực là một gương mẫu cho chúng ta noi theo!  Giữa công việc với nhà cửa, gia đình và giáo xứ, chúng ta có quá nhiều việc để làm.  Và đó là chưa kể những cách chúng ta phải giải quyết khi chăm sóc sức khỏe hoặc khi yếu đau hay khi phải phấn đấu nội tâm.  Giữa tất cả những bận rộn và mỏi mệt này, gương Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng dành thì giờ để cầu nguyện là điều rất quan trọng.

          Không những trong đoạn Tin Mừng này, mà qua suốt các sách Tin Mừng, Chúa Giê-su đã cho thấy sự bình an nội tâm phát sinh khi chúng ta có thói quen bước vào sự hiện diện của Chúa.  Chính trong cầu nguyện mà chúng ta có thể nhận được đầy tràn tình yêu của Người và sự dẫn dắt của Người khi chúng ta cần đến trong những tình huống khó khăn.  Chính trong cầu nguyện mà cái nhìn của chúng ta được mở rộng, để chúng ta chỉ chú tâm đến sự khủng hoảng cận kề.  Cũng chính trong cầu nguyện mà chúng ta để cho những chân lý của Chúa đào tạo và uốn nắn những thái độ của chúng ta.

          Không đâu chúng ta có thể cảm nghiệm cầu nguyện sâu xa cho bằng trong Thánh lễ.  Tụ họp trong sự hiện diện của Chúa Giê-su và các anh chị em, chúng ta có một cơ hội duy nhất để trút đi những gánh nặng và được canh tân và sống lại.  Chúng ta có sự khôn ngoan do Lời Chúa để hướng dẫn chúng ta.  Chúng ta có chứng từ của các anh chị em trong giáo xứ để khích lệ chúng ta.  Rồi chúng ta có được đặc ân trên hết, đó là lãnh nhận Chúa Giê-su khi rước lễ, đem Người vào trong tâm hồn và thân xác chúng ta.  Thật nhiều lương thực!  Thật nhiều bồi dưỡng!  Thật nhiều yêu thương!  Và quan trọng nhất, thật nhiều ân sủng được ban cho chúng ta để chúng ta “Đi bình an mà yêu mến và phụng sự Chúa”!

 

          “Lạy Cha, Cha đã gọi con làm chứng nhân cho Cha.  Xin Cha cho con được bồi dưỡng ngày mai khi con tham dự Thánh lễ, để con tiếp tục làm chứng cho tình yêu của Cha”.