Thứ Hai tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 4:43-54

 

Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm.  (Gio-an 4:54)

 

          Bạn có hình dung ra lọn tóc với hai dây tóc bện với nhau không?  Nếu có, bạn sẽ hình dung được hai từ dấu lạtin được bện với nhau trong bài Tin Mừng hôm nay, không phải do tình cờ, bởi vì chúng tạo thành một đường chỉ chung chạy dài từ đầu tới cuối sách Tin Mừng Gio-an.  Thánh sử bảo chúng ta rằng nếu chúng ta nhận biết các dấu lạ, thì đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-su sẽ phát triển.  Chính Chúa Giê-su cũng liên kết hai điều này với nhau khi Người nói:  “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” (Gio-an 4:48).

          Vậy làm sao chúng ta nhận ra đó là một dấu lạ khi nhìn thấy – và tất cả những dấu lạ ấy có phải đều lạ lùng không?  Không nhất thiết như vậy.  Ít nhất bạn có thể tìm thấy ba dấu chỉ trong bài Tin Mừng hôm nay.  Dấu chỉ thứ nhất xuất hiện trong các chứng từ của dân chúng trong thành.  Khi viên sĩ quan nghe nói rằng Chúa Giê-su là một người làm phép lạ, ông liền tin.

          Rồi khi viên sĩ quan xin Chúa Giê-su đến nhà để chữa lành con trai ông, Chúa Giê-su bảo ông cứ về nhà, con ông sẽ sống.  Những lời này của Chúa Giê-su là dấu chỉ thứ hai.  Nghe những lời ấy, lòng tin của viên sĩ quan tăng thêm.  Chúa Giê-su không cần có mặt để chữa lành!  Lời nói của Người thôi cũng có thể chữa lành. 

          Sau khi viên sĩ quan về nhà, ông thấy con mình đã mạnh lại, đó là dấu chỉ cuối cùng.  Và đức tin của ông lại lớn thêm nữa, cùng với đức tin của cả gia đình ông.

          Bạn có nhận thấy một số trong những dấu chỉ này có phần mang tính cách siêu nhiên hơn những dấu chỉ khác không?  Đời sống chúng ta cũng giống như vậy.  Đã bao lần bạn cảm thấy Chúa nói với bạn qua người trong gia đình hoặc qua bài giảng ở nhà thờ?  Có lẽ bạn đã mở sách Kinh Thánh, tình cờ ở trang nào đó mà lại đọc được chính xác điều bạn cần được nghe.  Hoặc có lẽ bạn đã may mắn thoát được một tai họa trong gang tấc.  Tất cả những thời điểm này đều là những dấu chỉ, những cách thức để Chúa đan kết ân sủng của Người với đời sống hằng ngày của bạn.  Những dấu chỉ ấy củng cố đức tin của chúng ta, tin rằng Chúa Giê-su là có thực, tin rằng Người yêu thương chúng ta và đang ở cùng chúng ta.

          Bạn cũng nhận thấy hai trong  ba dấu chỉ đã xuất hiện sau khi viên sĩ quan bắt đầu đi tìm Chúa Giê-su chứ?  Thật tuyệt vời nếu bạn nhận ra rất nhiều dấu chỉ giữa đoạn đường tìm kiếm Chúa!  Vậy những dấu chỉ nào nói lên sự hiện diện của Chúa đang chờ đợi bạn khám phá ra trong mùa Chay này?  Chúng có thể ở khắp nơi, nên bạn cứ tiếp tục tìm kiếm.  Rồi hãy để những dấu chỉ ấy thúc đẩy bạn tin vào Chúa Giê-su nhiều hơn và sâu xa hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con nhận ra được một dấu chỉ ngày hôm nay”.