Thứ Tư tuần IV mùa Chay    

Suy niệm Gio-an 5:17-30

 

Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.  (Gio-an 5:17)

 

          Người ta thường nghĩ thiên đàng là một nơi các thiên thần và các thánh suốt ngày ngồi quây quần đàn hát ngợi khen Chúa.  Nhưng còn thiếu một điều gì đó, nhất là khi nhìn vào những bậc tiền bối liên hệ với chúng ta trong đức tin.  Không phải vậy đâu, nhưng thiên đàng phải là nơi rất hoạt động, một nơi Chúa luôn làm việc và cả những con cái Người cũng làm việc.

          Ba lần trong bài Tin Mừng này, Chúa Giê-su mở đầu lời Người bằng lời xác quyết “Amen, Amen”.  Rõ ràng Người đang nói một điều rất đáng chú ý!  Trước hết, Người tuyên bố rằng Người “không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm” (Gio-an 5:19).  Như vậy mọi hành vi chữa lành, tha thứ và thương xót đều phản ánh những gì đang xảy ra trên thiên đàng hiện thời.  Điều này nghĩa là Cha của bạn luôn nhìn xuống bạn với lòng thương xót.  Người luôn làm việc, đem bình an của trời cao xuống cuộc đời bạn.

          Thứ hai, Chúa Giê-su dạy rằng hễ ai nghe lời Người và tin vào Cha Người, thì được giải thoát khỏi án phạt và được sống đời đời (Gio-an 5:24).  Không phải chỉ những người thời Chúa Giê-su, mà là mọi người.  Như vậy thiên đàng đầy những lời kinh của các người đã ra đi trước chúng ta, kể cả những người thân yêu của chúng ta.  Họ đang cầu xin để chúng ta cũng được sống đời đời.  Họ đang khích lệ chúng ta, bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta có thể đến nơi không còn án phạt và mọi người được tràn đầy vinh quang Thiên Chúa.

          Thứ ba, Chúa Giê-su nói rằng đã đến lúc mọi người nghe Chúa nói với tâm hồn họ thì sẽ được sống (Gio-an 5:25).  Con Thiên Chúa được siêu tôn trên trời vẫn tiếp tục phán dạy chúng ta.  Người kêu gọi chúng ta, ban cho chúng ta sự khôn ngoan, hướng dẫn và khích lệ của Người.  Nhờ mọi lời chúng ta nghe, chúng ta sẽ được sống!

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để tưởng tượng thiên đàng là nơi đầy sinh lực.  Hãy nghe Cha của bạn nói những lời yêu thương và dẫn dắt bạn.  Hãy tưởng tượng các thiên thần đang giữ gìn bạn và những người thân của bạn.  Hãy hình dung các thánh đang cầu nguyện cho bạn và khích lệ bạn.  Bạn không cô độc, nhưng toàn thể thiên đàng đang ủng hộ bạn!

 

          “Lạy Cha, xin tha thứ cho những lần con nghĩ rằng Cha ở thật xa con.  Con cảm tạ Cha đã đem ân sủng thiên đàng vào trong đời sống con”.