Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Phi-líp-phê 3:8-14

 

Tôi đang cố gắng chạy tới.  (Phi-líp-phê 3:12)

 

          Đây là mẩu tin được loan báo trên tất cả các đài phát thanh và truyền hình Công giáo:  Tôi đã đến với Chúa Giê-su, tôi đã gặp được Đấng Cứu Độ của tôi và tôi đã có đạo.  Nhưng thánh Phao-lô lại kể cho chúng ta một câu chuyện khác hẳn:  Chúa Giê-su đã gặp được chúng ta!  Ngài bảo:  “Chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt” (Phi-líp-phê 3:12).

          Chúa Giê-su cũng đến với bạn.  Người đã tìm được bạn.  Người đã chiếm đoạt cuộc sống bạn.  Đúng vậy, Người đã chết cho bạn đang khi bạn còn rất xa cách Người.  Giờ đây Người xin bạn hãy theo gương Phao-lô mà theo đuổi mục đích là cảm nghiệm được sự sống của Người trong bạn mỗi ngày một hơn.

          Cảm nghiệm sự sống Chúa Giê-su “mỗi ngày một hơn” là cảm nghiệm rằng Thiên Chúa hằng tuôn đổ chứa chan ân sủng và lòng thương xót của Người trên bạn, y như Người đã tha thứ cho người phụ nữ bị bắt vì phạm tội ngoại tình trong bài Tin Mừng hôm nay.  Người đàn bà có tội, nhưng Chúa Giê-su đã không kết án chị ta, Người bảo:  “Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Gio-an 8:11).  Người cũng nói điều ấy với bạn:  con hãy về đi và cứ theo đuổi sự sống Thầy dành cho con.  Con hãy nhận lấy lòng thương xót của Thầy và hãy tiến tới trong ân sủng của Thầy.

          Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay thuật lại sự hồi đáp của dân Ít-ra-en khi họ được trở về quê hương sau cuộc lưu đày:  “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại!  Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Thánh Vịnh 126:3).  Đây cũng là kho tàng niềm vui của bạn.  Nhờ Chúa Ki-tô cứu chuộc, bạn có được lời hứa ban sự sống đời đời.  Bạn có Chúa Thánh Thần thuyết phục bạn tin vào tình yêu Thiên Chúa.  Bạn có các thánh và các thiên thần cầu nguyện cho bạn.  Bạn có thật nhiều lý do để vui mừng!  Tất cả những lý do ấy bạn đều có hết, khi bạn ngồi với Chúa mỗi ngày và cầu xin Người cho bạn thấy Người đang dẫn bạn đi đâu.

          Cảm nghiệm sự sống Chúa Ki-tô ở trong bạn “mỗi ngày một hơn” cũng là cảm nghiệm quyền năng và sự che chở của Người.  Cùng một Thiên Chúa, Đấng đã mở đường qua Biển Đỏ cũng sẽ mở ra cho bạn những nẻo đường (I-sai-a 43:16-21).  Người có thể cho nước vọt lên từ những sa mạc của đời bạn và sông chữa lành ở những chỗ bạn bị thương tích.

          Chúa Giê-su đã chiếm đoạt bạn và Người sẽ không để bạn vuột đi.  Giống như thánh Phao-lô, bạn hãy tiếp tục cố gắng theo đuổi mục đích cuối cùng là có được tất cả sự sống của Chúa Ki-tô nơi bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giữ chặt con hôm nay, khi con tìm kiếm một kho tàng đầy tràn sự sống của Chúa hơn trong con”.