Thứ Ba tuần V mùa Chay      

Suy niệm Gio-an 8:21-30

 

Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.  (Gio-an 8:24)

 

          “Anh không chấp nhận được sự thật đâu!”  Đó là lời viên đại tá Jessup nói với một luật sư trẻ vào một lúc căng thẳng trong cuốn phim A Few Good Men. 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói sự thật với mấy người kẻ thù của Người và họ không thể chấp nhận sự thật ấy:  “Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết” (Gio-an 8:24).  Những kẻ chống đối Chúa đã thử thách Người, tính toán xem làm thế nào để bắt lỗi Người, nhưng Chúa Giê-su không phản ứng một cách mềm mỏng.  Trái lại, Người nói thẳng với họ rằng họ cần đến Người vì Người là Đấng Mê-si-a.  Một đòi hỏi lớn lao như thế có thể là quá đáng đến nỗi không thể chấp nhận nổi, nhưng Chúa Giê-su không dừng bước.  Họ cần phải biết sự thật, thậm chí sự thật ấy có khiến cho họ đầy giận dữ.

          Cám ơn Chúa, đó không phải là cách đáp lại của chúng ta!  Ngược lại, những lời của Chúa Giê-su dù có làm chúng ta khó chịu, vẫn có thể làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm hy vọng.  Tại sao có sự đáp lại khác biệt như thế?  Là nhờ đức tin.  Chính ơn đức tin làm cho những lời của Chúa Giê-su trở thành phúc lành cho chúng ta.  Tin rằng Người là “Đấng Tự Hữu”, là Đấng Cứu Độ và Đấng Cứu Chuộc đã mở ra cho chúng ta một con đường mới.  Nó thay đổi cái nhìn của chúng ta về mọi sự – những người thân yêu, kẻ thù, những thử thách của chúng ta, chính bản thân chúng ta – phải, mọi sự.

          Chúa Giê-su đã chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời.  Đây là sự thật trọng tâm của đức tin chúng ta.  Và sự thật này không phải như 2 + 2 = 4, nó không cố định.  Tựa như một dòng nước của một con sông, sự thật này chảy mạnh và chắc chắn đổ vào đại dương của tình yêu Thiên Chúa.  Khi chúng ta để cho dòng nước ấy cuốn chúng ta đi, thì những chỗ nào trong cuộc sống chúng ta có khi là thất vọng, có khi là sợ hãi cũng đều trôi đi hết.  Chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Người.  Chúng ta biết Người có một kế hoạch dành cho đời chúng ta, nên chúng ta tín thác Người mỗi ngày một hơn.

          Sự thật Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ của bạn có thể ảnh hưởng trên bạn hằng ngày.  Nó giúp bạn quay về với Người để cầu xin sự nâng đỡ trong mọi thử thách.  Nó giục giã bạn hãy tìm kiếm sự dẫn đắt và đức khôn ngoan của Người.  Rồi nó có thể giúp bạn mạnh dạn chia sẻ tin vui vĩ đại nhất với mọi người bạn quen biết.  Ước gì sự thật về Chúa Giê-su trở nên sự thật mà mọi người đều có thể chấp nhận!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cứu độ con.  Con cám ơn Chúa vì ơn đức tin.  Hôm nay xin Chúa giúp con nhảy vào dòng sông nước hằng sống của Chúa”.