Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:51-59

 

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng , vì hy vọng được thấy ngày của tôi.  (Gio-an 8:56)

 

          Có một cảnh trong cuốn phim The Wizard of Oz khi Toto, con chó của Dorothy, kéo bức màn ra để cho thấy mụ phù thủy đáng sợ thực ra là một ông già má hồng vui tính.  Bao nhiêu căng thẳng bỗng tan biến sau khi con người thật cùng với vẻ nhân hậu của ông được vén màn.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su bảo những người Do-thái đang tụ tập trong Đền Thờ rằng tổ phụ Áp-ra-ham của họ đã được đặc ân nhìn thấy “sau bức màn”.  Trong khi mọi người đều nghĩ Thiên Chúa hay trừng phạt và đáng sợ, thì Áp-ra-ham lại khám phá ra rằng Thiên Chúa thật đáng mến và đáng tin cậy.

          Mối tương quan gần gũi giữa Thiên Chúa và ông Áp-ra-ham đã nảy sinh khi Thiên Chúa tỏ mình ra cho ông và cùng đi với ông trong hành trình đến miền Đất Hứa.  Người đã chúc phúc cho ông bằng cách hứa ban cho ông một đứa con mà ông mong đợi từ lâu.  Rồi Người đã lập một giao ước, hứa ban cho Áp-ra-ham thật nhiều con cháu.  Cho nên Chúa Giê-su mới nói rằng Áp-ra-ham đã vui mừng, theo nghĩa đen là ông “đã nhảy mừng” vì được thấy ngày của Chúa.

          Vì tất cả những lời hứa khác Thiên Chúa đều đã thực hiện, nên ông Áp-ra-ham trông đợi được thấy lời hứa cứu độ sẽ thể hiện.  Như Chúa Giê-su đã diễn tả, đức tin của Áp-ra-ham đã xứng hợp để được thấy lời hứa thành sự thật:  “Ông Áp-ra-ham đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi” (Gio-an 8:56).  Nói khác đi, ông đã cảm nghiệm được niềm vui về việc Chúa Giê-su sẽ đến trước khi việc ấy xảy ra trong lịch sử.

          Có thể bạn nghĩ là thật dễ dàng cho Áp-ra-ham có lòng tin, vì ông đã được giàu có trên mặt đất này.  Nhưng bạn hãy nhớ là bà Xa-ra, vợ ông, đã son sẻ nhiều thập niên trước khi họ có một đứa con.  Rồi mặc dù Áp-ra-ham được hứa ban nhiều con cháu, nhưng ông đã chẳng sống lâu để gặp được chúng.  Có thể ông cảm thấy thất vọng, nhưng đức tin của ông đã thay đổi cái nhìn của ông.

          Không phải mọi lời cầu xin của bạn đều được nhậm lời. Nhưng ơn cứu độ của Chúa thì đến với bạn qua Chúa Giê-su.  Bạn có thể sống với cái nhìn đức tin giống như ông Áp-ra-ham, biết rằng Chúa sẽ toàn thắng.  Đây không phải là một ảo tưởng khiến người ta vui hoặc một cơ chế đối phó.  Nhưng chắc chắn đó là nền móng cho tất cả đời bạn.  Vậy hôm nay bạn hãy nghĩ về những đường lối đặc biệt Chúa đã yêu thương bạn.  Hãy để thái độ thức tỉnh này gợi lên trong bạn một ước ao mong cho Nước Chúa trị đến.  Đức tin trông đợi của bạn sẽ giúp bạn nhìn qua những thử thách cam go nhất, giống như đức tin đã nâng đỡ ông Áp-ra-ham vậy.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con cặp mắt đức tin để nhận ra vinh quang Chúa đang bừng sáng”.