Thứ Sáu tuần V mùa Chay

Suy niệm Thánh Vịnh 18:2-7

 

Lạy Chúa, con yêu mến Ngài.  (Thánh Vịnh 18:2)

 

          Khi bắt đầu yêu ai, bạn nhận thấy nhiều phương diện mới của cá tính con người họ và bạn có thể kể ra hết mọi đức tính bạn khâm phục hay ngưỡng mộ người ấy:  đôn hậu, dịu dàng, vui vẻ, cảm thông… Vâng, hôm nay tác giả Thánh Vịnh kể ra một chuỗi những tính từ để diễn tả lòng yêu mến Chúa của mình.  Đó có thể không giống như thứ tình yêu lãng mạn, nhưng nó vẽ lên một bức họa cho thấy tác giả Thánh Vịnh nhìn Thiên Chúa của mình như thế nào.

          Khi ngài diễn tả lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, các lời nói dường như phát xuầt từ đáy lòng:  Thiên Chúa là nơi trú ẩn, là Đấng giải thoát và là thành lũy.  Thiên Chúa đã cứu thoát ngài, cứu độ ngài và che chở ngài khỏi bị nguy hại.

          Vậy thánh vịnh của bạn sẽ như thế nào?  Bạn sẽ sử dụng những lời nào để mô tả Thiên Chúa?  Bạn hãy dùng những dòng để trống dưới đây để viết xuống lòng yêu mến Chúa của bạn.  Có thể bạn làm công việc này cùng với tất cả gia đình bạn và chia sẻ với nhau thánh vịnh của mỗi người.

 

          Lạy Chúa, con yêu mến Ngài là nơi con nương tựa, là . . . . . . . . . , là . . . . . . . . . của con.         

 

          Lạy Chúa, Chúa thật đáng mến, thật . . . . . . . . . , thật . . . . . . . . . . . . , rất . . . . . . . . . . . . .

 

          Lạy Chúa, Chúa đã cứu con khỏi tội lỗi, khỏi tai nạn . . . . . . . . , khỏi . . . . (kể ra chi tiết)

 

          Sau khi đã viết xuống thánh vịnh của bạn, bạn hãy dán lên chỗ nào đó trong nhà để có thể nhìn thấy nó thường xuyên.  Có thể bạn nhận thấy mỗi lần đọc lên thánh vịnh bạn đã viết, bạn cảm thấy đầy tràn khích lệ và bình an.  Bạn thấy mình được thúc giục để cảm tạ Chúa vì Người là Đấng nào và vì những gì Người đã làm cho bạn.

          Khi nhớ lại và suy nghĩ về những điều Chúa đã làm cho đời bạn, bạn sẽ kính sợ Người hơn là thuở ban đầu!

 

          “Lạy Chúa, xin cho môi miệng con hằng ngợi khen Chúa!”