Thứ Tư tuần V mùa Chay      

Suy niệm Gio-an 8:31-42

 

Sự thật sẽ giải phóng các ông.  (Gio-an 8:32)

 

          Cuốn tiểu thuyết Những kẻ khốn nạn của Victor Hugo giới thiệu với chúng ta hai nhân vật khác biệt nhau:  Jean Valjean và thanh tra Javert.  Valjean là người đã phải ngồi tù mười chín năm chỉ vì tội ăn cắp một ổ bánh mì;  trong suốt câu chuyện, ông ta đã bị lùng bắt do thanh tra Javert, người chỉ muốn theo “từng chữ trong luật lệ”.  Nhưng khi Javert bị những người cách mạng bắt giam và những người này bảo Valjean hãy giết Javert đi, thì Valjean lại thả Javert ra.  Thế giới của Javert đã đảo lộn khi ông ta nghĩ rằng một tội nhân như Valjean lại có thể hành động với lòng nhân từ như vậy.  Điều ấy làm cho viên thanh tra không sao yên lòng nên ông ta đã tự kết liễu đời mình.  Rõ ràng Valjean đã cảm nghiệm được thế nào là tự do, mặc dù ông ta đã phải luôn sống trốn chui trốn nhủi.

          Chúng ta có thể nghĩ đến những người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay có điều gì đó giống với Javert.  Họ chỉ chú tâm đến việc tuân thủ đúng Lề Luật Mô-sê và cái nhìn hẹp hòi ấy đã trói buộc họ.  Họ đánh mất tiếng nói và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, là trọng tâm của Lề Luật.  Nhưng Chúa Giê-su muốn cho họ biết sự tự do khi bước theo Người, sự tự do phát sinh trong một mối tương quan với Người.

          Chúng ta có thể nghĩ rằng mình không giống người Pha-ri-sêu chút nào.  Bởi vì chúng ta biết Chúa Giê-su và yêu mến Người.  Lại nữa, chúng ta có thể nhận ra những lãnh vực nào trong đời sống có thể được tự do hơn, hoặc đó là một tội chúng ta quen phạm hay những ký ức đau buồn trói buộc chúng ta trong sợ hãi và thù hận.

          Bạn hãy để mùa Chay này trở thành thời gian giải phóng!  Hãy đem tội lỗi của bạn đến tòa giải tội và xin Chúa tháo gỡ những ràng buộc của chúng khỏi bạn.  Nếu bạn thấy mình bị ràng buộc do những ký ức làm bạn đau buồn, hãy xin Chúa Giê-su ban cho bạn ơn biết sống lòng thương xót giống như Người, để rồi bạn sẽ được tự do và bình an nhiều hơn.  Bất cứ điều gì làm cho bạn thất vọng, hãy biết rằng Chúa Giê-su có thể giải phóng bạn.  Lòng thương xót của Người luôn luôn sẵn sàng dành cho bạn.  Hãy để Người ban cho bạn bình an mà Người đã hứa ban cho mọi người:  “Hãy đến với tôi, tất cả anh em là những người lao nhọc và mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho anh em được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mát-thêu 11:28).

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban cho con ơn sủng của Chúa và giúp con bước đi trong tự do đích thực.  Lạy Chúa, con phó thác nơi Chúa”.