Thứ Sáu tuần 1 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 8:4-7, 10-22

 

Ông Sa-mu-en đã cầu nguyện với Đức Chúa.  (1 Sa-mu-en 8:6)

 

          Suốt bốn mươi ngày mùa đông năm trước, hơn 75 ngàn người biểu tình phò sự sống trong 20 quốc gia đã không quản mưa gió lạnh lẽo đứng bên ngoài các bệnh viện chuyên phá thai, để đề cao và làm chứng cho sự thánh thiện của sự sống.  Theo một bản báo cáo, gần 650 hài nhi đã được cứu sống, hằng ngàn cha mẹ đã được tư vấn trong thời gian ấy.  Trong khi một số người phò sự sống đã thất vọng về kết quả, thì nhiều người lại phấn khởi khi thấy lời cầu nguyện của họ đã được nhậm lời.  Họ nói, dù chỉ một em bé được cứu thôi, thì cũng đáng cho những nỗ lực của họ rồi.

          Cầu nguyện chuyển cầu, hoặc cầu nguyện với niềm hy vọng và chủ ý rằng Chúa sẽ nhậm lời, không phải là một hiện tượng mới mẻ.  Ông Áp-ra-ham đã cầu nguyện và mặc cả với Thiên Chúa về số phận của thành Xô-đom.  Ông Mô-sê đã xin ân huệ của Chúa sau khi dân Ít-ra-en làm con bò bằng vàng để thờ.  Và hôm nay chúng ta đọc thấy ông Sa-mu-en đã hội ý Chúa khi dân Người muốn có một vua để cai trị họ giống như những quốc gia khác.  Ngay đến Chúa Giê-su, trước khi chết cũng đã cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ của Người:  “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Gio-an 17:15).

          Chúa không thay đổi.  Người vẫn như thế hôm nay giống như thời ông Áp-ra-ham và Mô-sê.  Người vẫn yêu thương khi dân Người cầu nguyện, nhất là khi chúng ta cầu nguyện cho người khác.  Có thể chúng ta không luôn thích điều Chúa nhậm lời, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Cha chúng ta đang nghe và trả lời tùy theo những gì là tốt nhất cho chúng ta.

          Mỗi người chúng ta có thể chọn đức tin thay vì lo âu, nghi ngờ và sợ hãi.  Tại sao vậy?  Vì đức tin là một ân huệ Chúa ban.  Đức tin không phải là điều chúng ta phải bám víu như ma thuật.  Nhưng đức tin là một ân sủng giúp chúng ta đứng vững khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, như đau yếu, mất việc, trục trặc gia đình.  Cho nên bạn hãy dâng những lời nguyện chuyển cầu lên Chúa với tất cả tín thác nơi Người.  Hãy xin Người tăng thêm đức tin cho bạn. Và đừng khi nào bỏ cầu nguyện.  Cứ kiên trì, giống như ông Áp-ra-ham, Mô-sê và những người phò sự sống đã làm, rồi bạn hãy xem Chúa sẽ hành động.  Có khi Người còn ban cho bạn một ân huệ lớn lao hơn, một viễn tượng đầy đủ và mới mẻ về sự sống hoặc ơn chữa lành sâu xa hơn cả bạn tưởng.

 

          “Lạy Cha, con thật biết ơn Cha vì Cha đã hoàn tất lời hứa.  Xin Cha dạy con biết cầu nguyện với sự tín thác nơi lòng thương xót và tình yêu của Cha”.