Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 3:1-10, 19-20

 

Thời ấy, lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra.  (1 Sa-mu-en 3:1)

 

          Mãi cho tới giữa thế kỷ 20, vấn đề loan tải tin tức vẫn còn hiếm hoi và việc thông tin cũng không có gì mau lẹ cả.  Thí dụ khi những thuộc địa Hoa-kỳ tuyên bố độc lập, vua George III của Anh quốc mãi hai tháng sau mới được tin!  Nhưng rồi tiếp đến chúng ta có điện tín, điện thoại, truyền hình và internet.  Giờ đây, hầu như ai ai cũng đều có thể có tin tức bất cứ lúc nào, kể luôn những tin tức vớ vẩn không cần thiết!

          Bạn thử nghĩ xem Thiên Chúa thông đạt với con người như thế nào. Trong thời Cựu Ước, Người thường phán dạy qua những sứ giả của Người là các vị ngôn sứ.  Cho nên như tác giả sách 1 Sa-mu-en nói với chúng ta, “lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra” (1 Sa-mu-en 3:1).  Nhưng điều ấy đã thay đổi khi Chúa Giê-su tuôn đổ Thánh Thần của Người xuống vào ngày lễ Ngũ Tuần.  Các tông đồ đã loan truyền Tin Mừng cho thế giới quen thuộc trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi.  Được Thánh Thần ban sức mạnh, các ngài loan truyền với tốc độ thật nhanh!

          Là phần tử của Giáo Hội, chúng ta được thừa hưởng sứ mệnh loan báo Tin Mừng và cũng là một sứ điệp cách mạng!  Chúng ta đưa tin rằng sự chết đã bị khuất phục và không còn lý do gì để phải sợ hãi nữa.  Chúng ta đang ở đây để cho người ta biết rằng không phải là sự sống đời sau, nhưng ngay sự sống đời này cũng có thể được biến đổi nhờ sức mạnh của Chúa Ki-tô.

          Lời gọi rao giảng Tin Mừng có thể làm chúng ta sợ, nhất là khi bạn nghĩ mình phải hoàn toàn làm một mình.  Nhưng bạn không phải chịu trách nhiệm đem một người trở lại đạo đâu, mà chỉ cần cho đi điều gì mình có mà thôi.  Hôm nay, bạn hãy nghĩ đến một người mà bạn nghĩ là họ cần biết Chúa Giê-su.  Hãy cầu nguyện cho một hành động bạn có thể thi hành để làm chứng là Thiên Chúa yêu thương người ấy.  Có lẽ bạn đã biết người nào đó từ nhiều năm rồi, nhưng chẳng bao giờ chia sẻ với họ về câu chuyện của bạn.  Hoặc có lẽ bạn vừa gặp một người rõ ràng đang cần cầu nguyện.  Bạn hãy bước thêm một bước đức tin nữa và hãy xem chẳng bao lâu nữa Chúa Thánh Thần sẽ bắt tay vào việc.  Bạn có thể trở thành một bằng chứng cho thấy thị kiến về Chúa không còn là “họa hiếm” nữa!

 

          “Lạy Chúa, có ai cần nghe nói về lòng thương xót của Chúa không?  Làm sao con có thể chia sẻ tin tức về Chúa cho người ấy?  Xin Chúa giúp con chỉ cần gieo một hạt giống yêu thương vào trong cuộc đời của người nào đó hôm nay”.