Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:23-28

 

Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.  (Mác-cô 2:28)

 

          Nếu bạn đã từng làm vườn, bạn biết rõ tầm quan trọng của việc làm cỏ.  Bất kể bạn có làm đất kỹ lưỡng thế nào đi nữa thì cỏ dại cũng vẫn mọc lên, và nếu để mặc nó, nó sẽ tràn lan.  Làm cỏ dại cũng không phải là công việc làm một lần rồi xong.  Dù bạn đã bỏ ra hằng giờ để nhổ cỏ dại, bạn sẽ không lạ khi thấy chúng lại đâm rễ và lan ra đôi khi rất nhanh!

          Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô giáo, chúng ta có thể lắng nghe lời kêu gọi hiệp nhất bằng nhiều cách.  Có lẽ cách tốt nhất, là chúng ta giữ một “não trạng của người làm cỏ dại”.  Những người Pha-ri-sêu trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ trích Chúa Giê-su vì các môn đệ Người đã không tuân theo luật lệ của họ.  Trong Cựu Ước, ông Sa-mu-en không thể nào tin được là Đa-vít đã được Chúa tuyển chọn, vì cậu ta còn quá nhỏ tuổi.  Những lối suy nghĩ kiểu lên án hoặc phủ nhận như thế sẽ chỉ là mầm mống đem lại sự chia rẽ, giống như đám cỏ dại lan ra khắp vườn.

          Vậy bạn có lối suy nghĩ nào khi nhìn vào những phần tử của những giáo hội Ki-tô khác?  Bạn mau chóng kết án hay có tinh thần cởi mở và quảng đại?  Nếu bạn thấy mình thuộc loại người thích lên án, hãy đem những suy nghĩ này đến dưới chân thánh giá Chúa Ki-tô, dù chỉ là những ý nghĩ sâu kín bạn chưa khi nào lên tiếng bộc lộ.  Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành một người chữa lành và hòa giải, tùy theo mức độ chúng ta rũ bỏ được những thái độ tiêu cực lởn vởn trong tâm hồn chúng ta.

          Sự Hiệp nhất Ki-tô giáo không nhất thiết phải là một mục đích cao cả đến nỗi chúng ta không sao thực hiện được.  Bằng cách kiềm chế những tư tưởng của chúng ta và tích cực gieo rắc những hạt giống quảng đại và tha thứ, tất cả chúng ta sẽ có thể đem lại sự chữa lành cho thân thể mầu nhiệm Chúa Ki-tô.  Có thể chúng ta không ảnh hưởng trực tiếp đối với những vị lãnh đạo của những giáo hội Ki-tô giáo khác, nhưng chúng ta sẽ gây được một ảnh hưởng đối với thế giới chung quanh chúng ta.  Chúng ta sẽ làm cho sự hòa giải được chín mùi và sẵn sàng cho sự hiệp nhất.

          Vậy bạn hãy đem những tư tưởng tiêu cực của bạn đặt dưới chân thánh giá trong tuần này, rồi hãy xem bạn được bình an trong tâm hồn.  Bạn sẽ bắt đầu nhìn những người chung quanh bằng con mắt của Chúa, nhờ đó bạn sẽ có thể mang sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa đến với thế giới.

 

          “Lạy Cha trên trời, Cha của tất cả mọi người, xin Cha dùng con để đem sự hòa giải vào Giáo Hội hôm nay.  Xin Cha giúp con làm người đem chữa lành và hiệp nhất đến với những người đã bị chia rẽ của Cha”.