Thứ Bảy tuần 2 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 1:1-4, 11-12, 19, 23-27

 

Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh!  (2 Sa-mu-en 1:26)

 

          Giô-na-than và Đa-vít là hai người bạn thân thiết nhất.  Họ còn gần nhau hơn cả anh em ruột nữa.  Vậy tại sao Giô-na-than vẫn ở lại với cha mình là vua Sa-un, chứ không đi theo quân đội của Đa-vít?  Chắc chắn Giô-na-than muốn làm một đứa con ngoan.  Nhưng điều ấy có thực sự đủ để biện minh cho việc gia nhập một đoàn quân hết sức tìm cách giết người bạn thân nhất của mình không?

          Đa-vít và Giô-na-than tự nhiên thích nhau.  Họ hợp với nhau, có cùng những quan điểm và cùng một lòng đối với dân tộc mình.  Đôi lần họ còn thề trung thành với nhau trước mặt Chúa (1 Sa-mu-en 20:8,17,42; 23:18).  Nhưng Giô-na-than cũng dư biết cha mình ghen tương và muốn giết chết Đa-vít.  Cách tốt nhất để Giô-na-than chắc chắn người bạn thân của mình sẽ được an toàn là anh cứ ở lại với cha mình.

          Điều này có dễ dàng cho Giô-na-than không?  Đa-vít không những là người bạn tâm đắc của anh, mà Giô-na-than còn nhận thấy anh là một ông vua đích thực của Ít-ra-en.  Cho nên anh chọn ở cách xa Đa-vít là để có thể bảo vệ Đa-vít.  Là một vị chỉ huy được tin cậy trong quân đội của vua Sau-lê, Giô-na-than có được tin bên trong là anh có thể thắng Đa-vít.  Cuối cùng, chiến thuật đã lấy đi mạng sống Giô-na-than trong trận chiến trên núi Ghin-bô-a.  Nhưng theo một ý nghĩa, Giô-na-than đã hy sinh mạng sống cho người bạn của anh trong suốt thời gian xa cách.  Cũng như Chúa Giê-su, Giô-na-than biểu lộ tình yêu hy sinh mạng sống mình để đặt người bạn lên trên quyền lợi của mình.

          Đây là khuôn mặt của tình yêu.  Đây là khuôn mặt của lòng thương xót được hiến tặng chúng ta trong Năm Lòng Chúa Thương Xót.  Tình bạn đích thực hy sinh mình cho người khác.  Trong một thế giới mà chúng ta được khuyến khích hãy đo lường tình bạn bằng những gì chúng ta có được từ nơi họ, thì Chúa muốn chúng ta hãy nhìn vào những mối tương quan của chúng ta dưới ánh sáng tình yêu hy sinh được biểu lộ nơi Giô-na-than, và dưới ánh sáng tình yêu hoàn hảo của Chúa Giê-su.  Vấn đề không phải là chúng ta được gì từ những bạn hữu của mình, nhưng là chúng ta đem lại gì cho các bạn hữu chúng ta.

          Chúa không đòi hỏi bạn phải luôn luôn hy sinh cho bạn hữu.  Người chỉ muốn bạn phải chắc chắn là mình vừa cho đi và vừa nhận lấy.  Chúa biết đây là cách tốt nhất để giúp cho tình bạn được thân thiết hơn mãi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết yêu thương giống như Chúa yêu thương con.  Xin Chúa mở mắt con để nhận ra những đường lối Chúa kêu gọi con hãy hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu”.