Thứ Hai tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 15:16-23

 

Tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa.  (1 Sa-mu-en 15:20)

 

          Đáng thương cho vua Sa-un!  Trước khi ông Sa-mu-en đối chất với vua, vua không nghĩ là mình đã không vâng lời Thiên Chúa.  Quan tâm của ông là chỉ cần quét sạch quân thù như Thiên Chúa đã truyền.  Ông vẫn không tận diệt vua của quân A-ma-lếch.  Chắc chắn đó là một thiếu sót nhỏ.  Ông còn chu toàn lệnh của Thiên Chúa hơn thế nữa:  thay vì tru diệt mọi gia súc, ông đã dành lại những con vật béo tốt nhất để làm hy lễ dâng Chúa.  Như vậy có thực sự là điều xấu không?

          Đôi khi điều Chúa muốn chúng ta làm đã rất rõ ràng.  Chúng ta vui mừng chu toàn hầu hết, trừ một chi tiết nhỏ nhặt.  Thí dụ chúng ta vất vả vượt qua những ký ức nhức nhối để tha thứ cho mọi người đã làm tổn thương mình, trừ ra có một người thôi.  Chúng ta muốn chúc bình an trong Thánh lễ cho mọi người, ngoại trừ anh chàng chúng ta trông thấy đi trong khu thương xá khoác tay một anh bóng khác.

          Người ta cũng bị cám dỗ chất thêm vào những mệnh lệnh đơn giản của Chúa để rồi tạo thêm những áp lực trên người khác.  Thí dụ, trong những tình huống chúng ta bị cám dỗ thề thốt, thì chúng ta có thể quyết định không nói gì nữa, dù cho phản ứng mạnh mẽ của chúng ta có thể đem lại một viễn tượng thánh thiện.

          Hôm nay bắt đầu Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Ki-tô giáo.  Có những cách nào chúng ta bị cám dỗ thêm vào hoặc bớt đi những gì Chúa đòi hỏi để thực hiện sự hiệp nhất không?  Có lẽ chúng ta đi quá những gì Chúa muốn, khi nhấn mạnh rằng mọi người đều phải tuân thủ từng chi tiết của việc thờ phượng Công giáo hoặc sự quản trị của Giáo Hội.  Chúng ta quên rằng những cái nhìn khác nhau có thể giúp cho hình ảnh tổng thể được đầy đủ hơn và Thiên Chúa được tôn thờ nhiều cách hơn.  Hoặc chúng ta có tìm kiếm sự hiệp nhất hoàn toàn đặt căn bản trên những chân lý của Tin Mừng, giảm thiểu tầm quan trọng của bất cứ niềm tin hay thực hành nào có thể chia rẽ chúng ta không?

          Thánh Augustinô chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến hiệp nhất vừa đơn giản vừa thách đố:  “Hiệp nhất trong những điều thiết yếu;  tự do trong những điều không thiết yếu;  bác ái trong mọi sự”.

          Biết Chúa Giê-su, vị Hôn phu của Giáo Hội, đang cư ngụ giữa toàn thể dân Người, chúng ta hãy xin Người cho chúng ta thấy con đường trước mặt.  Chúng ta hãy tìm kiếm những “bầu da mới” để mang rượu tình yêu vô song đến cho thế giới đang khao khát niềm hy vọng và ý nghĩa cuộc sống (Mác-cô 2:22).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa khẩn thiết muốn cho mọi người dân Chúa được hiệp nhất nên một.  Xin Chúa cho chúng con biết làm sao có thể cộng tác vào công cuộc lớn lao này của Chúa”.