Thứ Sáu tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:13-19

 

Chúa Giê-su gọi những kẻ Người muốn.  (Mác-cô 3:13)

 

          Có một cặp vợ chồng quyết định nhận con nuôi, nhưng khi họ có cơ hội để chọn lấy một đứa bé, thì họ lại sửng sốt.  Cơ quan đưa cho họ một cuốn album đầy hình ảnh các em bé sơ sinh và xin họ chọn một trong những đứa bé này.  Khi người vợ dừng mắt lại trên một đứa bé đặc biệt, tận trong lòng, bà biết rằng đây chính là đứa bé Chúa đã chọn cho gia đình bà.

          Nhiều năm sau, khi nghe câu chuyện này từ cha mẹ nuôi, cô con gái vô cùng ngạc nhiên.  Bà mẹ ruột của cô đã che chở cô trong bụng bà;  gia đình bảo trợ cô đã chọn cô trong số nhiều đứa bé khác;  rồi hôm nay đây, cô đang sống, khỏe mạnh và được yêu thương!

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe một câu chuyện khác về việc được tuyển chọn – Chúa Giê-su chọn lựa mười hai tông đồ.  Được chọn trong số các môn đệ, những người này được Người chọn rồi sai đi rao giảng và trừ quỷ (Mác-cô 3:14).  Ai dám nghĩ rằng những người đánh cá chất phác kia sẽ cùng với một nhân viên thu thuế – Mát-thêu – và một nhà hoạt động chính trị – Si-mon Nhiệt thành – cùng một nhóm người để gây ảnh hưởng lớn lao như thế trên toàn thế giới?

          Thiên Chúa có một lời kêu gọi và một kế hoạch dành cho mỗi người chúng ta, thậm chí cho cả những đứa bé còn trong bụng mẹ.  Hôm nay, các tín hữu Hoa-kỳ cử hành Ngày cầu nguyện cho luật Bảo vệ các Thai nhi.  Đó là ngày chúng ta có thể xác quyết rằng Thiên Chúa muốn che chở từng em trong những trẻ em dễ bị thương tổn này, y hệt như bà mẹ của cô gái trẻ đã che chở cô ấy.  Đó là ngày chúng ta có thể liên kết với nhau dù ở bất cứ nơi nào, và cầu xin        cho việc chấm dứt tệ nạn phá thai trên thế giới.

          Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta ân huệ sự sống.  Người gọi tên từng người chúng ta và dành riêng chúng ta cho công việc của Người.  Hôm nay chúng ta hãy cảm tạ Người về mọi sự Người đã làm cho chúng ta.  Đồng thời, chúng ta hãy dấn thân để bảo vệ mọi trẻ em chưa được sinh ra.  Đặc biệt trong Năm thánh Lòng Thương Xót, xin cho các em được ra đời và tất cả đều được sống để chu toàn lời kêu gọi Chúa dành cho các em!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gọi con là con Cha!  Xin Cha che chở mọi thai nhi hôm nay.  Xin cho chúng hết thảy được gìn giữ để sống một cuộc sống trọn vẹn và đầy ân phúc!”