Thứ Tư tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:1-20

 

Các người nghe đây!  (Mác-cô 4:3)

 

          Khi một vị chỉ huy hàng hải loan báo một thông tin khẩn cấp hoặc quan trọng, ông ta thường la to:  “Hãy nghe đây, nghe đây!”  Việc ấy nghĩa là bạn đang làm gì thì phải ngừng lại ngay và nghe cho kỹ điều ông ta nói.

          Chúa Giê-su dùng những lời mạnh mẽ tương tự trong bài Tin Mừng hôm nay.  Người muốn mọi người hãy hết sức chú ý lắng nghe điều Người sắp nói:  “Người gieo giống đi ra gieo giống…” (Mác-cô 4:3).

          Có lẽ bạn thắc mắc không biết mình thuộc nhóm nào:  hạt rơi trên vệ đường, trên sỏi đá, vào bụi gai hay trên đất tốt.  Nhưng Chúa Giê-su không thiết lập một linh đạo theo đẳng cấp.  Cả ba nhóm đầu đều không tốt cho hạt giống.  Không đâu, Chúa Giê-su muốn nói cho các thính giả của Người biết rằng trong Nước Thiên Chúa, cuộc sống của mọi người đều có thể là đất tốt.  Những kẻ ở ngoài Nước Thiên Chúa thì đón nhận mọi sự “bằng dụ ngôn”, tức là những thúc đẩy nhẹ nhàng của Chúa cốt để đưa họ đến với vương quốc của Người (Mác-cô 4:2).  Nhưng những ai đã vào trong vương quốc rồi thì đều có khả năng đón nhận những soi sáng về Chúa, những soi sáng vẫn còn giấu ẩn đối với những người chưa theo Chúa.

          Cuộc sống của bạn thực là một mảnh đất màu mỡ!  Nó đã được chuẩn bị – do việc bạn được đào tạo trong đức tin, việc bạn lãnh nhận bí tích và do đời sống cầu nguyện – để nhận lấy “hạt giống” rơi trên nó, rồi sinh hoa kết trái.  Vậy bạn có nghe lời Chúa không?  Có chứ, bạn hãy hết lòng đón nhận tốt nhất có thể, và hãy để Chúa Thánh Thần làm cho sinh hoa trái trong đời sống bạn.  Khi bạn thấy mình thiếu sót lãnh vực nào, hãy khẳng định:  “Đời sống của tôi là đất tốt”.  Rồi bạn hãy xin Chúa Thánh Thần tưới bón cho lãnh vực ấy để nó bắt đầu sinh trái.

          Bạn hãy xin Chúa gieo vào bạn những hạt giống của kiên nhẫn, dịu dàng hoặc bình an.  Hãy xin Người ban cho bạn bất cứ điều gì giúp những hạt giống ấy phát triển.  Những lúc sống dễ thương, những khoảnh khắc khôn ngoan hoặc hiểu biết, những thúc đẩy biểu lộ lòng hiếu khách – tất cả những điều này không phải là những biến cố tình cờ.  Nhưng chúng là chứng cớ cho thấy đời sống của bạn chính là thửa đất màu mỡ.

          Vậy khi bất cứ đoạn Kinh Thánh nào vang vọng trong bạn hoặc khuấy động tâm hồn bạn, bạn hãy nghe đây, nghe đây.  Hãy chú ý nghe và ở trong lời Chúa.  Bạn có khả năng mang lại hoa trái hơn cả bạn tưởng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con lắng nghe lời Chúa và đón nhận với tất cả tâm hồn, để con sẽ sinh hoa kết trái cho Chúa”.