Thứ Ba tuần 4 Thường niên

Suy niệm Do-thái 2:14-18

Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

 

Nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ.  (Do-thái 2:14)

 

          Một cuộc thăm dò với năm mươi người trên chín mươi tuổi.  Câu hỏi dành cho họ là:  “Nếu cho ông hay bà sống lại từ đầu, ông hay bà sẽ làm điều gì khác với trước kia?”  Các câu trả lời của họ được rút lại thành ba câu sau:  1.  Suy nghĩ nhiều hơn.  2.  Liều lĩnh nhiều hơn.  3.  Làm nhiều hơn – nhất là những điều giúp ích cho người khác.

          Vậy bạn cho rằng điều gì đã cản trở những ông bà này sống một cuộc sống trọn vẹn như họ muốn?  Một trong những câu trả lời người ta nói nhiều nhất có lẽ là sợ hãi:  sợ thất bại.  Sợ người khác sẽ phản ứng.  Và sợ chết.

          Đúng thế, sợ chết.  Chính vì bạn càng sợ chết nên bạn càng đem nhiều năng lực hơn để bảo tồn mình.  Rồi do đó bạn sẽ sử dụng ít năng lực hơn để cố gắng làm những điều mới.  Nhưng như tác giả thư Do-thái nói với chúng ta, Chúa Giê-su “đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ” (Do-thái 2:15).  Chúng ta tuyên xưng việc ấy trong mỗi Thánh lễ:  khi chết đi, Người đã tiêu diệt sự chết của chúng ta.  Giờ đây sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su ban cho chúng ta niềm hy vọng được sống muôn đời.

          Đây là một tin vĩ đại:  Nếu Chúa Giê-su đã giải thoát chúng ta khỏi hãi sợ cái chết thì chắc chắn Người cũng có thể cất đi nỗi sợ phải sống của chúng ta!  Khi biết mình được yên hàn trong tay Chúa, chúng ta cảm thấy mạnh bạo hơn và muốn mạo hiểm hơn một chút – vì chúng ta cũng chẳng có gì nhiều để mà mất nữa.  Có Chúa Ki-tô ở trên trời và Thánh Thần Người trong tâm hồn, chúng ta biết mình không cô độc.  Chúng ta biết Chúa chăm sóc cho chúng ta.

          Trong ngày mừng lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh, chúng ta hãy noi gương ông Si-mê-ôn.  Đây là một ông già đã suốt một đời chờ đợi Đấng Mê-si-a.  Rồi khi được thấy Chúa Giê-su, ông đã ẵm Người trong tay – một việc làm đầy ý nghĩa cùng với Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đứng đấy – và ông đã ngợi khen Thiên Chúa (Lu-ca 2:28).  Bạn cũng có thể làm điều ấy.  Mơ ước của bạn là gì?  Chúa đã đặt để trong tâm hồn bạn điều gì?  Bạn cứ bước trong đức tin và tiến tới điều ấy;  đừng để sợ hãi cản đường bạn!

 

          “Lạy Chúa, con phó dâng cho Chúa sự sợ hãi của con.  Xin Chúa ban cho con tinh thần can đảm và mạnh dạn.  Xin giúp con tin rằng con có thể làm mọi sự nhờ Chúa, vì Chúa làm cho con được mạnh mẽ”.