Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:30-34

 

Các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su.  (Mác-cô 6:30)

 

          Ông xếp bảo nhân viên mới được tuyển dụng:  “Đúng ra, bạn có một giờ để ăn trưa.  Nhưng hầu hết chúng tôi ở đây đều ăn ngay tại bàn giấy và tiếp tục làm việc”.  Đây là một thông điệp bình thường gửi cho những người làm việc trong một thế giới theo hệ thống sản xuất mà điều đơn giản nhất có thể trở thành điều quan trọng nhất.

          Nhưng Chúa Giê-su lại theo một đường lối hoàn toàn khác!  Khi các tông đồ trở về tụ họp chung quanh Người sau chuyến đi thực tập truyền giáo, Chúa không vỗ vai khen các ông rồi vội vã sai các ông trở lại tiếp tục làm việc.  Nhưng Người quan tâm đến các nhu cầu của họ.  Người mời gọi họ:  “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mác-cô 6:31).  Người biết họ cần được bồi dưỡng, nghỉ ngơi và đổi mới.  Người biết họ không phải chỉ là những kẻ làm việc, nhưng họ là những con người, lại còn là bạn hữu nữa!

          Bạn cũng nhận thấy Chúa Giê-su không bình phẩm gì về những báo cáo tích cực của các tông đồ chứ?  Kết quả cần một thời gian để nhìn lại.  Điều quan trọng hơn, đó là Nhóm Mười Hai phải biết rằng sức mạnh và thành công của họ là từ Thiên Chúa mà đến chứ không phải do những điều kiện độc đáo của riêng họ.  Chỉ chú trọng đến thành quả sẽ có thể đem lại cảm tưởng không đúng;  chú trọng ấy có thể cho thấy là Chúa Giê-su chỉ quan tâm đến con số những người trở lại đạo chứ không quan tâm đến tâm hồn những sứ giả của Người.

          Sau một ngày dài làm việc, bạn có thường thích nghỉ ngơi và thư giãn không?  Có lẽ bạn coi TV.  Có lẽ bạn nhâm nhi một ly rượu hay một chai bia.  Hoặc có thể vợ chồng bạn cùng nhau đi dạo.  Mỗi cách như vậy đều giúp bạn tìm được “nơi vắng vẻ”, để bạn “có thể nghỉ ngơi đôi chút” (Mác-cô 6:31).  Nhưng đang khi nghỉ ngơi, bạn hãy chắc chắn là mình nghỉ ngơi với Chúa Giê-su.  Bạn hãy ráng tập thói quen ở với Chúa Giê-su vào cuối ngày.  Hãy dành ít phút để cầu nguyện hoặc suy niệm một đoạn Kinh Thánh ngắn.  Hãy đi với Chúa và để Người bồi dưỡng bạn vì chỉ Người mới làm được điều ấy.

          Bạn cũng hãy đi với Người mỗi ngày Chúa Nhật, để đắm chìm trong Lời của Người và lãnh nhận Mình Máu Người.  Hãy đặt dưới chân Người mọi công việc, lo lắng, thành công và thất bại của bạn, rồi để Người lo cho.  Bạn đã dành cả tuần lễ để chăm sóc cho người khác, giờ đây hãy để Người chăm sóc cho bạn.

 

          “Lạy Cha, con biết con không thể sống nếu không nương tựa vào Cha.  Con cảm tạ Cha đã ban cho con ngày Chúa Nhật để con nghỉ ngơi và trở về với Chúa Giê-su”.