Thứ Năm tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:7-13

 

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường.  (Mác-cô 6:8)

 

          Liệu bạn có chuẩn bị hành trang cho  một chuyến đi dài theo cách Chúa Giê-su ra lệnh cho các môn đệ Người không?  Không lương thực, không bao bị, không tiền, không quần áo để đổi thay?  Không có đủ đồ dùng hoặc tiền bạc, điều ấy chẳng làm cho chuyến đi thêm lo lắng sao?  Chắc chắn người ta nên khôn ngoan hơn để sắp đặt kế hoạch hoặc phương pháp giúp thành công.

          Khi sai các môn đệ đi với thật ít hành trang, Chúa Giê-su dạy họ làm sao để trở thành những sứ giả hữu hiệu của Tin Mừng.  Họ cần học nương tựa vào Thánh Thần, chứ không phải vào tài năng riêng của mình.  Họ không có chọn lựa nào khác ngoài tín thác rằng Chúa sẽ cung cấp mọi sự cho họ!

          Chúa Giê-su cũng muốn các môn đệ Người đừng quá mất công hoạch định và chuẩn bị.  Bạn hãy nghĩ xem:  không cần đặt kế hoạch cho một chuyến đi, không cần sắp xếp hành lý hoặc các bữa ăn, họ sẽ bớt đi những chi phối và có thể chú tâm lắng nghe Chúa Thánh Thần hơn mà rao giảng Tin Mừng.  Dĩ nhiên đầu tiên họ sẽ thấy khó có thể thoải mái và tín thác vào Chúa.  Nhưng bạn thử tưởng tượng họ sẽ được tự do hơn, một khi họ thấy Chúa đến và đến qua những cách thức tuyệt vời!

          Chúa muốn chúng ta rao giảng Tin Mừng, nhưng việc đó không có nghĩa là chúng ta phải biết kỹ thuật toàn hảo hoặc một lô những lý lẽ không thể phủ nhận để sẵn sàng cho việc rao giảng ấy.  Thực ra phương thức đơn giản thường lại có kết quả nhiều nhất.  Chúng ta chỉ cần ở bên Chúa, biết mình là ai, rồi để cho sự sống của Chúa tràn ra từ chúng ta.  Thành công của các môn đệ đâu phải nhờ những kế sách tân thời.  Thành công ấy cũng đâu nhờ tài ăn nói thu hút hoặc nhờ vốn liếng thần học.  Nhưng chính uy quyền và sức mạnh của Chúa Giê-su đã trào dâng từ nơi họ chạm đến những người họ gặp gỡ.

          Thay vì tính toán xem tại sao bạn không được trang bị để rao giảng Tin Mừng hay phục vụ dân Chúa, thì bạn hãy đón nhận Chúa Giê-su và để Người hoạt động nhờ bạn.  Hãy ráng xếp lại những gì bạn nghĩ là mình cần.  Rồi khi cơ hội rao giảng Tin Mừng hoặc phục vụ đến, bạn cứ lãnh nhận.  Rồi có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên.

 

          “Lạy Chúa, con muốn đem theo hành lý nhẹ nhàng!  Xin Chúa giúp con đừng quá quan tâm đến hành lý, đến vốn liếng tài năng của con.  Con mở lòng cho Chúa để Chúa làm cho con được tràn đầy và xin ban cho con được mạnh mẽ để con đem sự sống của Chúa đến với những người con gặp!”