Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 18:31,47,50-51

 

Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện… Chính Người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người.  (Thánh Vịnh 18:31)

 

          Các chương trình TV và phim ảnh đều có những bài hát chủ đề – tức âm nhạc tạo nên một bầu khí giúp người xem đi vào thế giới của chương trình ấy trọn vẹn hơn.  Thánh Vịnh đáp ca hôm nay cũng đóng một vai trò tương tự.

          Bài đọc thứ nhất giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời của vua Đa-vít và Thánh Vịnh cống hiến một bài nhạc chủ đề.  Nó ghi lại những gì tốt đẹp nhất của Đa-vít qua thái độ của vua đối với Thiên Chúa.  Thậm chí giữa những yếu đuối và xúc phạm, thì cuộc đời của vua được ghi lại bằng sự thống hối và thay đổi lối sống, lập đi lập lại nhiều lần.  Mỗi lần, Đa-vít rút kinh nghiệm và tăng tiến vì vua biết rằng Thiên Chúa là Núi Đá của ông và sẽ chẳng khi nào bỏ rơi ông.  Ông tin Chúa sẽ tiếp tục cứu thoát ông và thực sự đã xảy ra như vậy.

          Thánh Vịnh hôm nay cho chúng ta một lý do đích đáng để ngợi khen Chúa.  Đường lối của Chúa luôn toàn thiện.  Toàn thiện khi Người chọn Đa-vít làm vua Ít-ra-en, mặc dù Đa-vít còn quá trẻ, rồi cho dù sau này ông đã phạm tội ngoại tình và sắp đặt cuộc giết người vô tội.  Những sợ hãi, yếu đuối, tội lỗi và sa ngã của con người không thể thay đổi đường lối Chúa.  Các môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả có thể đã phải vật lộn để chấp nhận chân lý ấy khi vua Hê-rốt ra lệnh chém đầu ông.  Các môn đệ của Chúa Giê-su chắc chắn cũng phải vật lộn như vậy sau khi Người bị đóng đinh thập giá.  Tuy nhiên cuối cùng, tất cả đều biết rằng Thiên Chúa hoàn toàn đáng tin cậy.

          Mặc dù ma quỷ, thế gian và bản chất sa ngã của chúng ta đã khiến chúng ta phải phấn đấu nhiều lần, nhưng Chúa vẫn luôn là Núi Đá của chúng ta.  Người sẽ luôn ban cho chúng ta một chỗ đứng an toàn và vững vàng.  Người đã cứu chuộc bạn, rồi Người hành động mỗi ngày để giải thoát bạn khỏi những hậu quả của tội lỗi.

          Lời hứa của Thiên Chúa chắc chắn.  Lời hứa ấy đáng tin cậy vượt trên bất cứ nghi ngờ nào.  Vua Đa-vít đã rõ điều này và hết lòng lệ thuộc vào những lời hứa ấy.

          Vậy hôm nay bạn hãy quyết tâm làm vang lên lời ngợi khen của vua Đa-vít.  Bạn hãy ca ngợi Chúa vì những đường lối và lời hứa của Người.  Hãy ca tụng Người về những gì Người đã làm cho cuộc đời vua Đa-vít.  Quan trọng hơn hết, hãy ngợi khen Chúa vì những gì Người đã làm cho cuộc đời bạn.  Hãy để bài ca của vua Đa-vít vang lên trong tâm trí bạn.  Hãy hát lên:  “Đức Chúa vạn vạn tuế!  Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn!” (Thánh Vịnh 18:47).

 

          “Lạy Cha, Cha là Thiên Chúa cứu độ con, và con chúc tụng Cha.  Con tôn vinh Cha hôm nay và mãi mãi!”