Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 6:1-8

 

Tôi thưa:  “Dạ, con đây, xin sai con đi!”  (I-sai-a 6:8)

 

          Sai đi là một thứ mệnh lệnh đặc biệt.  Người sai kẻ khác đi không những ra lệnh cho kẻ được sai đi phải chu toàn một công tác, mà còn ủy thác toàn bộ một dự án cho họ nữa.  Có rất nhiều trách nhiệm, nhưng cũng có thật nhiều tin tưởng.  Thực là một vinh dự khi được lãnh nhận một lệnh sai đi!

          Bài đọc thứ nhất hôm nay chú trọng đến việc Thiên Chúa trao sứ mệnh cho ngôn sứ I-sai-a.  Việc ủy thác khởi đầu với một mặc khải về vinh quang Thiên Chúa khiến cho I-sai-a phải sám hối.  Rồi sau sám hối là thanh tẩy, và nhờ được thanh tẩy nên I-sai-a mới lắng nghe và chấp nhận lời gọi của Thiên Chúa.

          Mặc dù có thể khác biệt chi tiết, nhưng tất cả những yếu tố này – mặc khải, sám hối, mở lòng đón nhận lời gọi của Chúa và chấp nhận – đều là nền móng của bất cứ sứ mệnh nào Chúa muốn chúng ta thi hành.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy việc Chúa sai Phê-rô đi chứa đựng những yếu tố tương tự.  Bạn hãy đọc kỹ và xem mình có nhận ra được những yếu tố ấy không. 

          Trước khi lên trời, Chúa Giê-su đã ban cho các tông đồ – và hết thảy chúng ta – một điều vẫn thường được mệnh danh là “Cuộc long trọng trao sứ mệnh” (Mát-thêu 28:16-20).  Người xin chúng ta hãy dấn thân vào sứ mệnh đem sứ điệp lòng thương xót của Người đến với toàn thế giới.

          Bạn có tin rằng Chúa ban cho mình một vai trò để thi hành trong “cuộc long trọng trao sứ mệnh” này không?  Trong gia đình, giáo xứ, trường học, sở làm hoặc nơi công cộng, Thiên Chúa muốn bạn hãy nói cho người ta biết câu chuyện Chúa Giê-su – bằng lời nói cũng như chứng từ của bạn.  Người muốn bạn hãy làm cho Chúa Giê-su trở nên hiện diện.

          Chúng ta phải trả giá cho thách đố này, vì nó đòi hỏi chúng ta phải vượt ra ngoài những thoải mái tiện nghi của mình.  Nó muốn chúng ta phải can đảm và mạnh mẽ, kỷ luật và đầy nghị lực.

          I-sai-a có biết mình phải làm chứng nhân như thế nào khi ông thưa với Chúa “Dạ, con đây, xin sai con đi” không?  Có lẽ không.  Phê-rô và các tông đồ khác có biết phải làm chứng nhân như thế nào khi Chúa Giê-su bảo họ hãy ra đi rao giảng Tin Mừng cho toàn thế giới không?  Chắc là không.  Cho nên bạn cứ an tâm, vì bạn đang ở với một nhóm tuyệt vời!

 

          “Lạy Chúa, con đây!  Xin Chúa làm cho con được tràn đầy, được trang bị và xin sai con đi”.