Thứ Hai tuần 5 Thường niên

Suy niệm 1 Vua 8:1-7, 9-13

 

Vinh quang Đức Chúa đã tràn ngập Đền Thờ.  (1 Vua 8:11)

 

          Nếu bạn bước vào một nhà thờ cổ vào ngày thường trong tuần, có thể bạn sẽ thấy một điều khác thường nhưng thật là đẹp:  có mấy ông vàmấy bà đang yên lặng và nhẹ nhàng lau bụi các ghế ngồi, bàn quỳ, sắp xếp lại sách kinh lễ và sách hát cho ngay ngắn.  Một ít người còn quỳ xuống lau bóng sàn nhà nữa!  Tất cả những việc này diễn ra tuần nọ sang tuần kia, hết lòng tỏ ra tôn kính nơi Thánh lễ được cử hành và dân Chúa tụ họp.  Quả thực là một hành vi của lòng mến!

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy một quang cảnh tôn kính và yêu mến khác:  việc thờ phượng tại Đền Thờ.  “Mọi người Ít-ra-en tập hợp lại bên vua Sa-lô-môn” (1 Vua 8:2), “sát tế chiên bò nhiều vô kể”, tất cả do lòng yêu mến và cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã cứu thoát và che thở họ (8:5).

          Bây giờ bạn thử xét đến một không gian thứ ba:  chính bạn!  Bạn là đền thờ Chúa Thánh Thần.  Khác với khung cảnh trong bài đọc hôm nay, bạn không cần phải dâng nhiều hy lễ.  Điều bạn cần làm là hãy đến trước mặt Chúa với tất cả con người bạn.  Hãy mời Người giúp bạn xét lương tâm, rồi để Người thanh tẩy và đánh bóng bạn.  Hãy biết rằng Người còn cẩn thận chăm sóc, dịu dàng và yêu thương bạn nhiều hơn cả những người giáo dân nhiệt tâm đối với thánh đường của họ nữa.

          Bạn là đền thờ Chúa Thánh Thần.  Bạn là một nơi thánh để Thiên Chúa ngự!  Quý giá và đẹp hơn một ngôi thánh đường nền cẩm thạch rất nhiều, còn hơn cả Đền Thờ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, bạn rực rỡ vì bạn được dựng nên theo hình ảnh Chúa.

          Biết được mình là một nơi ngự trị quý giá cho Chúa sẽ thúc giục và gợi ý cho bạn thế nào?  Có lẽ điều biết ấy sẽ thay đổi cách bạn nhìn những người chung quanh bạn.  Đúng như hiện thời, bạn là ánh sáng trần gian.  Giống như ngọn nến lôi cuốn con mắt, bạn cũng chiếu sáng như vậy.  Thậm chí không cần phải nói hay làm những điều phải, bạn vẫn cho thế giới thấy được thế nào là có Chúa Giê-su trong tâm hồn.

          Vậy hôm nay bạn hãy cố gắng ý thức sự hiện diện của Chúa trong bạn.  Cứ nghỉ ngơi trong Người và để ánh sáng của Người chiếu tỏa.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã làm cho con nên đền thờ Chúa ngự.  Xin giúp con chiếu tỏa ánh sáng Chúa vào bất cứ nơi tối tăm nào con gặp hôm nay”.