Chúa Nhật tuần 7 Thường niên

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Suy niệm Công vụ Tông đồ 2:1-11

 

Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần.  (Công vụ Tông đồ 2:4)

 

          Trong ngày lễ trọng đại này, chúng ta hãy trở lại với những lời cha Raniero Cantalamessa viết:  “Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa.  Trong Ba Ngôi, Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu từ Chúa Cha sang Chúa Con, và từ Chúa Con sang Chúa Cha”.

          Có thể chúng ta không hiểu được đích xác làm sao việc trao đổi tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là như thế nào, nhưng chúng ta có thể hiểu được phần nào khi nhìn vào một đôi vợ chồng yêu thương nhau.  Tình yêu của họ đối với nhau là nguồn năng lực;  đó là tình yêu sáng tạo, trao nhau sự sống và soi sáng cho nhau.  Các vị không đóng kín mình, nhưng mở lòng để tiếp nhận mọi người chung quanh.

          Cha Cantalamessa viết tiếp:  “Nói rằng các tông đồ được tràn đầy ơn Thánh Thần có nghĩa là các ngài được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa… Thánh Thần Hiện Xuống là lúc mỗi tông đồ cảm nghiệm mình được Thiên Chúa yêu thương”.

          Rồi ngài kết luận:  “Thánh Thần là giây phút nhờ ơn Chúa bạn ý thức rằng mình đặc biệt được Thiên Chúa yêu thương như con cái Người”.

          Chúa Thánh Thần muốn đổ đầy tâm hồn chúng ta cảm nghiệm về tình yêu này, giống như Người đã làm cho các tông đồ ngày xưa.  Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để nhận biết tình yêu trọn hảo này.  Bạn hãy tưởng tượng tình yêu ấy tuôn trào giữa Chúa Cha và Chúa Con mà không sao ngăn lại được.  Rồi bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho bạn được đầy tràn tình yêu ấy.  Điều này không có gì là phức tạp cả.  Bạn chỉ cần thưa với Chúa điều đơn giản như:  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa”.

          Bạn thử xem mình có gặp thấy một niềm vui mới nào trong tâm hồn, một cảm nhận bình an sâu xa hơn, hoặc lòng biết ơn lớn lao hơn đối với Chúa Giê-su không.  Thời gian còn lại trong ngày, bạn hãy tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy Thiên Chúa yêu thương bạn như thế nào.  Giống như các tông đồ, bạn có thể hết sức bỡ ngỡ do sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn bạn.  Điều ấy thật tuyệt vời, vì đó chính là việc Chúa Thánh Thần đã đến để thực hiện!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và làm cho con được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa”.