Thứ Bảy tuần 7 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 5:13-20

 

Người ấy hãy cầu nguyện.  (Gia-cô-bê 5:13)

 

          Khi nào chúng ta phải cầu nguyện?  Theo thánh Gia-cô-bê, phải cầu nguyện mọi lúc!  Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải chắc chắn làm sao dành riêng một thời gian riêng biệt để cầu nguyện mỗi ngày, nhưng việc ấy không nên kéo dài thêm đời sống cầu nguyện của mình.  Chúng ta có thể học cầu nguyện – tập lắng đọng để đi vào sự hiện diện của Chúa – từng lúc trong ngày.  Bạn đang phấn đấu ư?  Hãy cầu nguyện!  Bạn đang vui?  Hãy cầu nguyện!  Bạn đang đau yếu?  Hãy cầu nguyện!  Đang có một cám dỗ xâu xé bạn?  Hãy cầu nguyện!  Bạn hãy để cho mọi tình huống xấu cũng như tốt trở thành cơ hội để bạn cầu nguyện.

          Các anh chị em chúng ta đang ở trên thiên đàng, tức các thánh, cho chúng ta một số hướng dẫn để hiểu cách cầu nguyện như thế nào.  Chân phước Charles de Foucauld mô tả cầu nguyện như một “cuộc nói chuyện quen thuộc với Đấng Dấu Yêu của chúng ta”.  Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su gọi cầu nguyện là phóng tâm hồn chúng ta lên tới Chúa, “đưa mắt hướng lên trời trong lúc vui cũng như khi thất vọng”.

          Chẳng phải là vĩ đại nếu Chúa can dự vào mọi chi tiết cuộc đời bạn theo cách các vị thánh trên đã diễn tả sao?  Đúng, Chúa can dự đấy!  Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện của bạn có thể quen thuộc như những cuộc chuyện trò với người phối ngẫu của bạn hoặc với bằng hữu thân thiết nhất.  Ý tưởng này xem ra có vẻ không thực tế, nhưng không phải vậy đâu. Chúng ta chỉ cần biết làm sao đạt tới mức đó.

          Đây là một cách bạn có thể thử làm hôm nay.  Hãy chọn một đoạn Kinh Thánh hoặc một câu thôi, thí dụ “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đức Ki-tô, Đấng ban sức mạnh cho tôi”.  Hoặc “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa”.  Bạn hãy viết câu ấy xuống một mảnh giấy rổi bỏ vào túi áo, hoặc dán bên cạnh máy điện toán của bạn.  Hãy để câu Kinh Thánh ấy trở thành câu niệm của bạn hôm nay.  Khi bạn thấy mình bực bội, hãy lập lại lời ấy vài lần, lớn tiếng hoặc thầm thĩ trong lòng.  Khi bạn chuyển đổi sinh hoạt, hãy nhớ lại lời ấy.  Khi bạn vui vì thành công, hãy biến lời ấy thành lời tạ ơn Chúa.  Khi bạn phải đương đầu với đường đời gập ghềnh, hãy tuyên xưng lời ấy trong đức tin.  Dần dần bạn sẽ càng ý thức hơn được rằng Chúa Giê-su đang ở với bạn, và bạn thấy mình đang nói với Chúa.

          Dĩ nhiên đây chỉ là một đề nghị thôi.  Có nhiều cách để học cầu nguyện “luôn luôn”.  Bất kể bạn dùng phương pháp nào để học cầu nguyện, hãy nhớ rằng điểm chính là hãy hướng mắt nhìn lên thiên đàng và khám phá ra Chúa Giê-su đang ở với bạn, luôn ở với bạn!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con bước đi với Chúa trong mọi lúc đời con”.