Thứ Hai tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:14-29

 

Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.  (Mác-cô 9:29)

 

          Cô Ái-Liên gần như đến trễ cho một cuộc phỏng vấn xin việc đòi hỏi phải thật đúng giờ.  Lái xe lòng vòng trong sân đậu xe, cô không tìm được chỗ trống nào cả.  Hoảng hốt, cô cầu nguyện:  “Chúa ơi, xin giúp con tìm được một chỗ đậu xe”.  Chạy vòng sang góc sân đậu xe, ngay trước mặt cô là một chỗ trống.  Cô cầu nguyện:  “Lạy Chúa, hay quá.  Con đã tìm được một chỗ rồi”.

          Có lẽ chúng ta sẽ chậc lưỡi đối với câu chuyện này, nhưng nó nêu lên một câu hỏi tốt:  tại sao chúng ta quá vội vàng tìm những giải quyết tự nhiên mà lại chậm chạp tìm những giải đáp siêu nhiên?  Liệu đó có phải là thiếu lòng tin tưởng Chúa không?  Chúng ta đọc những cuốn sách nói về cách đối phó với những thử thách trong cuộc sống.  Chúng ta tới gặp bạn bè để xin họ giúp ý kiến làm sao giải quyết được những tình huống khó khăn.  Chúng ta tự động gọi bác sĩ khi người thân chúng ta đau yếu.  Nhưng chúng ta lại chẳng tự nhiên nghĩ đến việc đem những khó khăn của chúng ta đến cho Chúa Giê-su, cũng chẳng xin Người can thiệp hoặc giúp chúng ta kiên trì.

          Đó chẳng phải là điều đã xảy ra cho các môn đệ Chúa Giê-su, khi họ không thể chữa lành cho một thiếu niên bị quỷ ám sao?  Dường như họ đã cậy vào sức riêng của họ thay vì vào quyền năng Thiên Chúa.  Chúa Giê-su bảo họ không thể chữa lành được, bởi vì “giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”, điều hình như họ đã không làm (Mác-cô 8:29).

          Câu chuyện này cho chúng ta thấy lời cầu nguyện chuyển cầu thật là quan trọng.  Nó dạy chúng ta hãy đem tất cả mọi ý nguyện của chúng ta đến cho Chúa và Người sẽ hành động.  Bạn hãy nhớ bạn không phải chỉ là một con người “tự nhiên”.  Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, bạn có một chiều kích “thiêng liêng” nữa.  Khi cầu nguyện, bạn có thể được liên kết với Chúa Thánh Thần và làm biến đổi thế giới này.  Bạn không cần phải lệ thuộc vào mọi tình huống xấu cản đường bạn.  Bạn cũng không cần phải nghĩ rằng những người thân của bạn bị sa lầy trong những tập quán của họ.  Bạn cứ cầu nguyện, cuộc sống của họ sẽ thay đổi!

          Hôm nay bất kể bạn cảm thấy bất lực thế nào, thì bạn cứ tự nhủ rằng Chúa Giê-su vẫn đang ở với bạn.  Hãy bảo mình rằng Chúa có thể giúp bạn gặp gỡ người khác và cầu nguyện cho họ.  Vậy thì bạn hãy đi;  hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa.  Chắc chắn Chúa sẽ nhận lời bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin củng cố lòng tin của con.  Xin Chúa mở mắt con, để con nhận thấy Chúa rõ hơn.  Xin mở tâm hồn con để con trung thành yêu Chúa hơn.  Lạy Chúa, con muốn thuộc về một mình Chúa mà thôi”.