Thứ Năm tuần 7 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 5:1-6

 

Lòng các người đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại.  (Gia-cô-bê 5:5)

 

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Gia-cô-bê khiển trách các tín hữu của ngài vì họ lo tích trữ của cải cho lợi riêng của họ, nhưng mối quan tâm của ngài còn đi xa hơn cả những hành vi cá nhân của họ nữa.  Người quan tâm đến tình trạng tâm hồn họ cũng như tới những hậu quả đời đời gây ra do tình trạng ấy.  Thay vì giữ tâm hồn cho thanh sạch nhờ đưa tình yêu vào trong hành động, thì như lời thánh Gia-cô-bê, họ lại làm cho tâm hồn mình “no đầy thỏa mãn” vì họ chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi.  Bằng chứng là một số người trong họ đã giữ lại tiền lương phải trả cho những người làm công cho họ, để họ sống phè phỡn xa hoa.  Thánh Gia-cô-bê gọi việc này là một thứ “sát nhân” vì nó làm cho người khác phải sống trong nghèo khổ và vô vọng (Gia-cô-bê 5:6).

          Thánh Gia-cô-bê biết rằng nơi nào thiếu vắng lòng nhân ái và công bình thì ở đấy không có tình yêu thương.  Ngài biết rằng những ai đã được Chúa đánh động thì sẽ biết mình không nên làm những điều lạm dụng như thế.  Và như vậy không những ngài quở trách họ về những điều họ đã làm, mà còn khiển trách họ về đường lối để cho tâm hồn mình trở nên chai đá nữa.

          Thánh Gia-cô-bê hiểu rằng hành động của chúng ta bày ra tình trạng tâm hồn mình.  Khi chúng ta được tình yêu Chúa thúc giục, chúng ta sẽ tự nhiên tìm mọi cách có thể để chia sẻ tình yêu ấy với những người chung quanh.  Chúng ta bắt đầu suy nghĩ và hành động giống như Chúa Giê-su, không phải vì chúng ta cố gắng phô trương, nhưng vì tâm hồn chúng ta đã được Chúa Thánh Thần uốn nắn.

          Đồng thời thánh Gia-cô-bê cũng dạy rằng có những cách giúp chúng ta làm cho tâm hồn mình “thanh sạch”.  Chúng ta đừng ngồi đấy đợi Chúa Thánh Thần thay đổi chúng ta;  nhưng chúng ta phải bắt đầu từng bước để thay đổi mình.  Chúng ta có thể làm cho tâm hồn mình thay đổi bằng cách đem những tâm tình đầy yêu thương vào trong hành động.

          Nhưng không phải mọi sự đều do chúng ta tự mình làm.  Mỗi lần chúng ta chọn hành động trong tình yêu, Chúa Thánh Thần sẽ nhận lấy mọi nỗ lực của chúng ta và lấy quyền năng Người mà biến đổi những nỗ lực ấy.

          Vậy hôm nay bạn hãy cố gắng.  Hãy ráng kiên nhẫn thêm một chút.  Hãy cố chịu đựng những lầm lỗi của người khác bằng một nụ cười.  Hãy tiến thêm một bước nữa, là quảng đại với người nào đó bạn thường đi qua mà không thèm chú ý.  Nếu bạn tập tành đức ái, đức ái sẽ rèn luyện bạn.  Tình yêu Thiên Chúa sẽ thay thế những sợ hãi và những khuynh hướng ích kỷ đang ghì bạn xuống.  Đó là một diễn trình sám hối dần dần để được công phúc đời đời!

 

          “Lạy Cha, xin Cha dạy con biết đem tình yêu vào trong hành động.  Con muốn tâm hồn con được phong phú bằng cách bắt chuớc tình yêu xót thương của Cha”.