Thứ Sáu tuần 7 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 5:9-12

 

Thưa anh em, anh em đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau.  (Gia-cô-bê 5:9)

 

          Đôi khi viễn tượng có thể làm thay đổi tất cả.  Từ trên không nhìn xuống, bạn chỉ thấy màu xanh lá của một cây nhô lên cao hơn các cây khác chung quanh nó.  Tuy nhiên cũng cây ấy, nếu nhìn từ dưới mặt đất lên, người ta chỉ thấy các cành của nó tỏa ra.  Những cây to đang nở hoa hoặc mang trái chỉ có thể thấy được hoa trái khi nhìn từ mặt đất.

          Cũng vậy, khi chúng ta coi thường anh chị em, thì cái nhìn của chúng ta cũng sẽ rất giới hạn.  Tình trạng mọi người lẫn lộn với nhau làm thành một nhóm người không phân biệt gồm “những người khác” đầy những lỗi lầm và khuyết điểm sẽ làm cho chúng ta muốn tránh xa họ.  Tuy nhiên nếu cùng đứng với họ ở trên mặt đất và nhìn họ như những người ngang hàng với mình, chúng ta sẽ nhận ra những chi tiết trước đây chúng ta đã không thấy.  Chúng ta sẽ thấy được cả những điểm mạnh lẫn những điểm yếu.  Chúng ta sẽ nhận ra cả những hành vi yêu thương lẫn những hành động làm chúng ta khó chịu.  Rồi quan trọng nhất, chúng ta sẽ nhận thấy họ thực giống với chúng ta.

          Bước cuối cùng này là nơi của sự tôn trọng.  Đó là nơi Chúa có thể cho chúng ta thấy những gì Người cảm nghiệm là đáng yêu nơi anh chị em chúng ta.  Đó cũng là nơi chúng ta có thể thấy Chúa hoạt động trong họ, luôn luôn hoạt động trong tình yêu, khích lệ và vui mừng.  Đó là nơi thay vì cố gắng thay đổi tâm hồn và hành động của anh chị em, thì chính chúng ta lại thấy tâm hồn mình bắt đầu thay đổi.

          Cho nên thánh Gia-cô-bê dạy chúng ta đừng phàn nàn kêu trách lẫn nhau.  Lên án không phải là việc của chúng ta, nhưng của Chúa.  Thay vì làm quan án, chúng ta hãy trở nên những bạn đồng hành để sống mà khích lệ nhau.  Chúng ta hãy kiên nhẫn với nhau, như Chúa kiên nhẫn với chúng ta.

          Đang khi đọc bài suy niệm này, có lẽ người nào đó hiện ra trong tâm trí bạn.  Bạn hãy cố nhìn người ấy từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống.  Hãy chọn chỗ thấp hơn của sự kính trọng và hãy nhìn họ bằng cặp mắt nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa.  Bạn đừng nản lòng khi thấy khó làm việc này.  Nhưng bạn hãy nhớ “Chúa đang đến gần, Người là Đấng từ bi và hay thương xót” (Gia-cô-bê 5:8,11).  Người sẽ giúp đỡ bạn từng bước một.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con con mắt và trái tim của Chúa, để con yêu quý từng anh chị em mà Chúa đã đặt trong đời con”.