Thứ Tư tuần 7 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 4:13-17

 

Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia.  (Gia-cô-bê 4:15)

 

          Ba người đi nhà thờ đã nghe đoạn thư này của thánh Gia-cô-bê tông đồ trong Thánh lễ.  Người thứ nhất nghĩ:  “Ồ, nếu tôi chỉ muốn làm theo thánh ý Chúa, thì tôi nên cầu nguyện nhiều hơn để có thể khám phá ra Chúa muốn tôi làm điều gì”.  Thế là ông ta quỳ gối sau Thánh lễ cho đến khi cảm thấy Chúa đã vui lòng để ông đứng dậy và bước ra ngoài.  Rồi ở ngoài nhà thờ, ông ta đã cầu nguyện cho đến khi ông cảm thấy là tốt để lái xe về nhà, và suốt ngày cứ tiếp tục như thế như thế.

          Người thứ hai thì suốt thời giờ còn lại trong ngày, bà cứ lo lắng là Chúa bất ngờ không cho bà sống trên đời nữa, thế là bà không còn “sống và làm điều nọ điều kia”.

          Người thứ ba cũng không khá gì hơn.  Ông ta suốt ngày ngồi trong cái ghế bành, thay vì đi ra ngoài để ăn trưa như đã hẹn với bà vợ và đi dự cuộc họp hội đồng mục vụ như đã sắp đặt cho ngày hôm ấy.  Ông ta nghĩ:  “Tôi nghĩ ngồi yên như thế này cũng giống như là phó thác mọi sự trong tay Chúa, có phải vậy không?”

          Thật là buồn cười về cả ba hạng người đều hiểu lầm những lời của thánh Gia-cô-bê.  Chúng ta cứ cho là ngài đang nói tới thái độ võ đoán – một số độc giả của ngài dường như đang có chương trình “làm điều này điều nọ” mà không cần lưu ý tới những hậu quả thiêng liêng do những hành động của họ.  Chúng ta biết Thiên Chúa không muốn chúng ta sống ở trên mây hoặc quá sợ hãi hay ù lì.  Nhưng chúng ta phải phản ứng thế nào đối với đoạn thư trên?

          Có lẽ đoạn thư trên giúp chúng ta nhìn vào ý nghĩa ngược lại:  chúng ta sống để làm điều này điều nọ Chúa muốn như thế.  Điều này sẽ đem lại kết quả khác.  Hiểu như trên sẽ nhắc nhở bạn rằng mọi lúc trong đời bạn đều là một ơn huệ, được Chúa đặt đúng chỗ và câu trả lời chính xác là hãy cảm tạ Người.  Liều thuốc chữa bệnh võ đoán không phải là sợ hãi, vì nếu chúng ta sợ hãi thì chỉ làm cho Chúa thêm thất vọng.  Nhưng đó là sự khiêm nhường và lòng tạ ơn.

          Hãy để cho lòng biết ơn đâm rễ sâu trong tâm hồn bạn hôm nay.  Hãy cảm tạ vì những thử thách mà Chúa đã để cho bạn trải qua.  Thử thách đã giúp bạn sống con người đích thực của bạn.  Cũng cảm tạ Chúa vì lúc này cũng là lúc đầy tràn sự hiện diện của Chúa.  Rồi cảm tạ Chúa vì một tương lai bạn đặt đầy hy vọng vào đó, bởi Cha trên trời của bạn đang nắm trọn cuộc đời bạn trong tay Người, kể cả tương lai của bạn nữa!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì thánh ý Chúa thật là quảng đại”.