Chúa Nhật tuần 8 Thường niên

Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

 

Suy niệm Gio-an 16:12-15

 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.  (Gio-an 16:12)  

         

          Bạn thử tưởng tượng mình đang nói chuyện rất thân mật với một người bạn thân, bỗng nhiên người ấy nói:  “Có một điều tôi rất muốn nói với bạn, nhưng tôi không thể, tôi chưa nói được”.  Bạn sẽ thắc mắc và có lẽ lo lắng một chút, tùy theo bạn nghĩ điều người bạn muốn nói là điều gì.

          Giờ đây bạn hãy đặt mình vào chỗ đứng của các môn đệ:  Chúa Giê-su, vị Thầy mà bạn đã cùng đi với Người suốt ba năm trời, bắt đầu nói cho bạn biết một số điều bí ẩn, rồi Người nói một điều tương tự như sau:  “Thầy còn nhiều điều phải nói với con, nhưng hiện giờ con không có sức chịu nổi” (Gio-an 16:12).  Vậy bạn sẽ cảm thấy thế nào?  Tò mò?  Sợ hãi?  Hoặc có lẽ vẫn thoải mái, vì bạn không muốn biết đến điều gì sắp xảy ra!

          Dù bạn cảm thấy thế nào, thì Chúa Giê-su vẫn nói một cách rất giản dị:  “Can đảm lên!” và “Trong Thầy, anh em được bình an” (Gio-an 16:33).  Nếu bạn muốn có câu trả lời cho một số câu hỏi về cuộc sống, hãy bình an:  Chúa có một kế hoạch và Người sẽ cho bạn câu trả lời đúng lúc.  Nếu bạn không muốn nghe câu trả lời của Chúa vì bạn sợ Chúa sẽ nói khác ý bạn, cũng hãy bình an.  Chúa có đức can đảm và khôn ngoan để giúp đỡ bạn;  Người sẽ ở với bạn từng bước đường.

          Hôm nay bất cứ bạn đang ở đâu, hãy biết là bạn có thể nương tựa vào Thiên Chúa của bạn, Ba Ngôi cực thánh chúng ta mừng kính hôm nay.  Bạn hãy chọn tín thác nơi Người.  Hãy xin Người ban cho bạn bình an của Người.  Rồi thậm chí bạn không cảm thấy bình an, thì bạn cũng cố gắng hết sức can đảm.

          Bất kể bạn cảm thấy thế nào, bạn vẫn luôn được tình yêu Thiên Chúa toàn năng bao bọc.  Cha bạn yêu thương bạn và đang chăm nom bạn.  Con của Người đã hy sinh mạng sống vì bạn và đã mở cửa thiên đàng cho bạn.  Rồi Chúa Thánh Thần đang sống trong tâm hồn bạn, luôn làm cho bạn được đầy tràn ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa.

 

          “Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa đã khích lệ và ban sức mạnh cho con.  Xin giúp con hướng về Chúa và tín thác nơi Chúa hôm nay”.