Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-27

 

Có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người.  (Mác-cô 10:17)

 

          Quỳ trước mặt người khác là một cử chỉ rất ý nghĩa.  Như một dấu hiệu tôn kính, người Công giáo quỳ gối trước Nhà Tạm.  Các hiệp sĩ và nông dân quỳ trước mặt vua để tỏ lòng tôn vinh.  Những kẻ thua trận quỳ gối trước mặt những kẻ chiến thắng như dấu hiệu thần phục.  Một chàng trai khiêm tốn quỳ trước người thiếu nữ anh yêu thương để xin cưới nàng.

          Người thanh niên giàu có quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-su, là hoàn toàn có ý đón nhận những lời chỉ dạy của Người.  Qua một cuộc đối thoại ngắn cũng đủ để Chúa Giê-su đi vào cốt lõi vấn đề.  Người giàu có vẫn chưa muốn rời bỏ nhiều của cải của anh để theo Chúa.  Dù anh hết lòng kính trọng “Thầy nhân lành”, nhưng anh vẫn chưa nhận ra Chúa Giê-su là Đấng đáng cho người ta hy sinh rũ bỏ mọi sự vì Người (Mác-cô 10:17).

          Ngược lại, bài đọc thứ nhất lại cho chúng ta thấy ông Phê-rô, dù là con người bất toàn, đã hiểu Chúa Giê-su xứng đáng như thế nào.  Con người này đã quỳ gối trước mặt Chúa Giê-su để khởi sự cho tình bạn với Người, rồi đã bỏ lại cả một mẻ lưới cá lạ lùng và đầy lợi nhuận để đi theo Chúa (Lu-ca 5:8-11).

          Dĩ nhiên đức tin của Phê-rô có những lúc thăng trầm.  Nhiều lần ông đã vấp ngã trong những tình huống đầy thử thách và bối rối.  Nhưng Chúa Giê-su đã nhận thấy tình yêu nơi tâm hồn Phê-rô.  Cũng vậy, khi chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa, chúng ta biết sẽ có nhiều lần chúng ta vấp ngã.  Nhưng chúng ta cũng biết điều này không ngăn cản chúng ta ráng làm hết sức để vâng phục Chúa.

          Người thanh niên giàu có đã tìm một bảo đảm cho phần rỗi của anh dựa trên những việc chu toàn.  Nhưng Chúa Giê-su lại muốn chúng ta vâng phục bằng cách tín thác nơi Người và nơi quyền năng ân sủng của Người để giữ chúng ta được an toàn.  Người muốn chúng ta vâng phục giống như ông Phê-rô:  “Lạy Chúa, con chỉ là kẻ tội lỗi;  con không biết mình có thể đủ điều kiện không, nhưng con cứ cố gắng”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa với tất cả tâm hồn con.  Không gì sánh được với tình yêu, lòng nhân từ và tốt lành của Chúa.  Xin Chúa hãy đến và bổ khuyết những gì còn thiếu nơi những cố gắng của con.  Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa”.