Thứ Năm tuần 8 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 100:2-5

 

Hãy phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế.  (Thánh Vịnh 100:2-3)

 

          Bạn có ngạc nhiên khi nghe nói vì bạn là con Chúa, nên bạn hãy luôn luôn vui mừng không?  Không, bạn sẽ không luôn luôn vui mừng hoan hỷ đâu.  Những hoàn cảnh trong cuộc sống nhiều khi đem đến cho người ta sự buồn sầu và hối tiếc.  Vậy mà, Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay dạy chúng ta phải hoan hỷ, cũng như thánh Phao-lô đã khích lệ chúng ta “hãy vui trong Chúa luôn luôn” (Phi-líp-phê 4:4).  Làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều ấy?

          Tác giả Thánh Vịnh cho chúng ta biết tại sao phải hoan hỷ và hò reo:  vì “Chúa là Thượng Đế” (Thánh Vịnh 100:2-3).  Người là Thiên Chúa nhân lành cai trị hoàn cầu với lòng từ ái.  Người đã làm chúng ta thành con cái Người, là “đoàn chiên Người dẫn dắt” và Người đoái thương đến chúng ta với lòng lân ái muôn đời.  Lúc này dù chúng ta có cảm nhận được Người hiện diện hay không, chúng ta vẫn có thể tin vào lời Người hứa sẽ không bỏ rơi chúng ta.  Rồi vì ước ao duy nhất của Người là muốn điều tốt cho chúng ta, nên Người có thể sử dụng bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta, để chúc phúc cho chúng ta và những người chung quanh chúng ta.

          Vì thế, điều quan trọng là bạn phải dành thời giờ để ngợi khen Chúa, khi bạn đến với Người trong cầu nguyện.  Bạn hãy làm việc ấy trước khi cố gắng học hỏi điều nào đó từ Kinh Thánh.  Bạn hãy làm việc ấy trước khi bạn dâng lên Người những nhu cầu và lời chuyển cầu của bạn.  Bạn hãy làm việc ấy trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác.  Hãy ca ngợi Chúa.

          Nếu bạn không biết phải bắt đầu làm sao, hãy nhớ lại những điều bạn biết về Chúa.  Người mạnh mẽ, đầy lòng thương xót, nhân lành, trung tín.  Người là Đấng Tạo Dựng, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Nâng Đỡ, và Bạn Hữu.  Người là Cha đầy yêu thương, Mục Tử, người trồng nho, bánh và nước hằng sống.  Bạn hãy chú tâm đến bất cứ phương diện nào đánh động bạn vào lúc ấy, rồi hãy cảm tạ và ngợi khen Người vì sự đánh động ấy.

          Khi bạn không còn lời để diễn tả, những thánh vịnh giống như thánh vịnh hôm nay đều có thể cung cấp cho bạn nhiều câu để bạn sử dụng.  Cũng có những bài thánh ca tuyệt vời rải rác trong Kinh Thánh:  những bài ca của Mô-sê và Mi-ri-am (Xuất Hành 15), Giu-đi-tha (16), Da-ca-ri-a (Lu-ca 1:68-79), Mẹ Ma-ri-a (Lu-ca 1:46-55), Phao-lô (Cô-lô-xê 1:15-20) và triều thần trên trời (Khải Huyền 5:12-13; 15:3-4; 19:6-8).  Hãy để cho những lời lẽ của các ngài gợi ý cho bạn.

          Bạn hãy thực thập lối cầu nguyện ngợi khen này, rồi bạn sẽ thấy mình trở nên vui vẻ hơn trong ngày – không chỉ vui vẻ mà còn có niềm vui thật sâu xa nữa.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa.  Con chúc tụng danh Chúa.  Chúa nhân lành, lòng thương xót Chúa tồn tại muôn đời.  Lòng trung thành của Chúa bền vững qua muôn thế hệ”.