Thứ Ba tuần 9 Thường niên

Lễ Đức Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

 

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

 

Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.  (Lu-ca 1:45)

 

          Xác quyết một điều gì nghĩa là chứng thực rằng điều ấy là đúng hoặc chính xác.  Đó là dẹp bỏ đi mọi nghi ngờ bạn có thể có về một vấn đề nào đó.  Nếu xét như vậy, ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng hôm nay cho thấy ba cách Thiên Chúa xác quyết việc kêu gọi Mẹ Ma-ri-a.

          Thứ nhất, việc Thăm viếng dạy chúng ta rằng Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét – cả hai đều mang thai cách lạ lùng – đã thực hiện việc xác quyết về vai trò của nhau rất là cảm động.  Bạn có thể tưởng tượng hai người phụ nữ phấn khởi nói với nhau về tất cả những gì đã xảy ra cho họ:  một người mặc dù đã già nua mà lại mang thai, còn người kia mang thai không phải do sự can thiệp của người trần thế.  Bạn thấy họ chia sẻ với nhau niềm vui, những âu lo và niềm hy vọng về con cái của họ.

          Thứ hai, việc Thăm viếng mô tả một sự xác quyết thể lý khi con trẻ Gio-an nhảy lên trong lòng mẹ.  Thánh sử Lu-ca gọi cái nhảy này là nhảy mừng, chứng tỏ rằng cái nhảy này khác hẳn với việc thai nhi động đậy bình thường (Lu-ca 1:44).  Cái nhảy này xác quyết rằng con trẻ do Mẹ Ma-ri-a sinh ra là một con trẻ đặc biệt.

          Thứ ba, việc Thăm viếng là một xác quyết mang tính cách tiên tri về Mẹ Ma-ri-a.  Bà Ê-li-sa-bét gọi Mẹ Ma-ri-a là “Thân Mẫu Chúa tôi”, nghĩa là xác quyết rằng con của Mẹ Ma-ri-a khác với một đứa trẻ bình thường (Lu-ca 1:43).  Lu-ca cũng cho chúng ta biết bà Ê-li-sa-bét đã nói những lời này vì bà “được đầy Thánh Thần” (1:41).

          Hôm nay Chúa Giê-su muốn xác quyết lời hứa của Người trong tâm hồn bạn.  Người muốn chúc phúc cho bạn như Người đã chúc phúc cho bà Ê-li-sa-bét, Mẹ Ma-ri-a, và Gio-an trong dịp Thăm viếng.  Có lẽ phúc lành của Người sẽ làm cho bạn nhảy mừng trong đức tin.  Có thể phúc lành sẽ xác quyết Người hiện diện trong bạn.  Hoặc có thể phúc lành ấy sẽ động viên bạn để bạn phấn khởi và ao ước chia sẻ phúc lành ấy với những người chung quanh.

          Nhưng nhất là Chúa Giê-su muốn xác quyết rằng Người đang thực hiện những việc lạ lùng nơi bạn, cho dù bạn không cảm nhận được điều ấy.  Người muốn cho bạn biết rằng Người hài lòng với bạn và Người sung sướng tiếp tục hoạt động trong bạn, làm bất cứ gì để xây dựng đức tin cho bạn.  Vậy hôm nay bạn hãy thư giãn và lắng nghe tiếng Người trong tâm hồn bạn.  Hãy để Người nói với bạn:  “Con thật có phúc vì đã tin!”

 

          “Lạy Chúa, con cầu xin Chúa hãy đến và viếng thăm con.  Lạy Thánh Mẫu Ma-ri-a, xin hãy đến và xác quyết công việc Chúa Giê-su đang làm trong đời con”.