Thứ Bảy tuần 9 Thường niên

Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

 

Suy niệm Lu-ca 2:41-51

 

Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế?  (Lu-ca 2:48)

 

          Trong Đền Thờ, cậu Giê-su đang đối thoại hào hứng với các học giả Do-thái, một cuộc đối thoại về những thời xa xưa cho đến bây giờ:  hỏi và trả lời.  Một học giả trẻ trung và đầy hứa hẹn không chỉ muốn lập lại những gì vị ráp-bi của cậu đã nói.  Nhưng cậu sử dụng những câu hỏi để đào sâu và tìm ra những tư tưởng mới mẻ.  Những câu hỏi đôi khi mang tính cách hùng biện và đôi khi mang tính cách giả thiết.  Tuy nhiên, những câu hỏi ấy luôn nhắm mục đích giúp hiểu đầy đủ hơn những chân lý của Thiên Chúa và các giới luật của Người.

          Mẹ Ma-ri-a cũng đã dùng những câu hỏi để đào sâu việc hiểu biết của Mẹ.  Khi được truyền tin, Mẹ đã hỏi sứ thần     Gáp-riên:  “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?” (Lu-ca 1:34).  Suốt cuộc đời, Mẹ đã hỏi:  “Tôi có thể làm gì tốt nhất để thi hành ý Chúa?”  Rồi trong bài Tin Mừng hôm nay, Mẹ hỏi Chúa Giê-su:  “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế?” (2:48).

          Không lạ gì khi Chúa Giê-su trả lời Mẹ với những câu hỏi của chính Người:  “Sao cha mẹ lại tìm con?  Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lu-ca 2:49).

          Trong khi câu trả lời này xem ra có vẻ bất kính, thì phản ứng của Mẹ Ma-ri-a lại cho chúng ta thấy trái hẳn lại.  Nếu là một lời nói với giọng điệu bất kính thì có lẽ đã làm cho Mẹ Ma-ri-a đau đớn hoặc tỏ vẻ bất mãn một cách chính đáng rồi.  Nhưng điều ấy không gặp thấy ở đây.  Trái lại, Mẹ lại “hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lu-ca 2:51).

          Dù tin rằng Mẹ Ma-ri-a đã sinh ra mà không nhiễm tội nguyên tổ, chúng ta vẫn biết rằng Mẹ đã phải đương đầu với cùng những cám dỗ, thử thách và những vấn nạn giống như chúng ta vậy.  Nhưng khác với Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cũng biết rằng những hồi đáp của chúng ta trước các thử thách này thì có thể bị lây nhiễm do những hậu quả của tội lỗi.  Vì thế, điều quan trọng nhất đối với chúng ta, đặc biệt khi phải đối phó với một biến cố khó khăn hoặc đau khổ, là hãy cố giữ chặt lấy sự bình an của chúng ta và hãy hỏi những câu hỏi.  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn con phản ứng như thế nào trong tình huống này?”  “Lạy Chúa, Chúa muốn dạy con điều gì ở đây?”  “Lạy Cha, con phải làm sao để tôn vinh Cha ngay bây giờ?”

          Bạn có thể làm giống như Mẹ Ma-ri-a.  Bạn có thể chống lại cám dỗ, nắm chặt lấy bình an và suy nghĩ về những thử thách bạn đang phải đối phó.  Bạn hãy nhớ, cùng một Thánh Thần, Đấng đã sống trong Mẹ Ma-ri-a, hiện đang sống trong bạn.  Vậy khi bạn có những câu hỏi, thì đừng tránh né.  Bạn hãy đem chúng đến cho Chúa.  Hãy suy nghĩ về chúng, rồi để cho Thánh Thần mở mắt cho bạn nhìn thấy.

 

          “Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin giúp con được bình an trong mọi tình huống, khi mọi sự êm xuôi cũng như khi không thuận lợi”.