Thứ Hai tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:1-12

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.  (Mác-cô 12:10)

 

          Bạn có nghĩ là khi chúng ta bị từ chối hoặc thất bại thì đều có một mục đích không?  Một số người nổi tiếng trong lịch sử nói là có.  Abraham Lincoln bị thất cử tám lần trước khi được bầu làm tổng thống.  Sau này ông nói:  “Thành công đi từ thất bại này tới thất bại khác mà không làm mất đi nhiệt tâm của bạn”.  Steve Jobs đã bị công ty cho thôi việc, nhưng ông đã trở lại để phát triển iPhone và iPad.  Ông tin rằng bị thôi việc “đã là điều tốt nhất xảy ra cho tôi… Nó đã giải phóng tôi để tôi bước vào một trong những giai đoạn sáng tạo nhất trong đời tôi”.

          Chắc chắn nguyên lý này được áp dụng cho cuộc đời Chúa Giê-su.  Như chúng ta thấy trong dụ ngôn ông chủ vườn nho, Chúa Giê-su chính là “tảng đá thợ xây nhà loại bỏ” (Mác-cô 12:10).  Lần bị chối bỏ cuối cùng của Người là khi bị đóng đinh vào thập giá.  Nhưng chính qua thập giá mà Chúa Giê-su đã được sống lại để ngự bên hữu Chúa Cha.

          Chúng ta hết thảy đều có lần đã bị chối bỏ.  Chúng ta hết thảy đều bị người nào đó hạ nhục, có lẽ do một người rất quan trọng đối với chúng ta.  Những vết thương để lại do những lần bị chối bỏ có khi vẫn ở với chúng ta một thời gian lâu dài.  Nhưng nếu ở bên Chúa, chúng ta sẽ rút ra được những điều tốt lành từ đó.

          Bước đầu tiên chữa lành vết thương, đó là tha thứ.  Thay vì cố gắng một mình thực hiện việc tha thứ, bạn hãy nhìn vào Chúa Giê-su.  Hãy nghĩ đến những khi Người tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người vào thập giá và bạn hãy cầu xin Người giúp bạn tha thứ cho những ai làm bạn tổn thương.  Hãy xin Chúa ban cho bạn ơn biết nhìn họ bằng đôi mắt của Người, để bạn dần dần buông đi lòng hận thù.  Hãy cố gắng dâng đau đớn của bạn cho Chúa và xin Người giúp cho lòng bạn được nhẹ nhàng hơn.

          Đừng dừng lại ở việc tha thứ.  Nhưng hãy xin Chúa Giê-su lấp đầy những nơi bị thương tích trong tâm hồn bạn bằng tình yêu của Người.  Thử tưởng tượng Người ngồi bên cạnh bạn, choàng tay qua vai bạn, nói với bạn những lời khích lệ.  Hãy nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Người và để Người săn sóc bạn.  Cứ tiếp tục làm như vậy rồi bạn sẽ thấy là bất cứ điều gì làm cho bạn đau đớn cũng sẽ đưa bạn tới gần Chúa hơn.  Chắc chắn Người có thể làm cho mọi sự sinh ích cho bạn (Rô-ma 8:28)!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa hứa sẽ chữa lành con.  Xin Chúa ban cho con niềm tin tưởng rằng Chúa có một kế hoạch hoàn hảo dành cho đời con”.