Thứ Năm tuần 9 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 12:28-34

 

Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  (Mác-cô 12:31)

 

          Có bao giờ bạn giận dữ đến độ nó làm tan biến mọi tư tưởng của bạn không?  Có lẽ bạn đi lòng vòng, nghiến răng nghiến lợi tức tối về điều bất công bạn hoặc người thân phải chịu.  Có lẽ một việc gì khẩn cấp làm cho bạn bị gián đoạn, nhưng đầu óc bạn dường như sẵn sàng trở lại với cơn giận dữ kia.  Ngày hôm ấy, những điều khác có thể bị hư hỏng, mặc dù chúng chẳng liên hệ gì với điều làm cho bạn giận dữ cả, nhưng cách nào đó bạn vẫn còn liên kết chúng với con người đã làm cho bạn phải bực mình.  Sự giận dữ cứ như mâng mủ    suốt ngày, đe dọa làm tăng thêm sự kiêu căng của bạn và làm tổn thương những mối tương quan của bạn.

          Giờ đây bạn thử tưởng tượng mình có thể yêu thương với lòng đam mê cùng một mức độ giống như sự giận dữ kia.  Thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu lòng yêu thương của bạn đối với tha nhân, không phải tình yêu lãng mạn, nhưng là tình yêu của một người bạn và như anh chị em, sẽ ảnh hưởng hoàn toàn trên những tư tưởng và hành động của bạn suốt cả ngày.  Đó là thứ tình yêu Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay, một sự đón nhận mọi người trong bình an và mở lòng.

          Thứ tình yêu này có sức mạnh làm giảm đi sự kiêu căng và ích kỷ của bạn, đồng thời vun trồng đức khiêm nhường và ước ao giúp đỡ người khác.  Nó có sức mạnh không những biến đổi bạn, mà còn biến đổi những người chung quanh bạn nữa, khi họ cảm nghiệm tình yêu của bạn.

          Điều này quá tuyệt vời phải không?  Nhưng xem ra nó ở ngoài tầm tay chúng ta.  Làm sao tâm hồn chúng ta được bừng cháy lên do tình yêu này, nhất là khi chúng ta phải đối phó với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống?

          Nhờ tập luyện.

          Bạn hãy cố gắng lập đi lập lại giới răn trọng đại này trong ngày, có lẽ vào giờ ăn hoặc trong một lúc thinh lặng giữa các sinh hoạt.  Hãy để ở trên tủ quần áo hoặc trong xe hay trên tấm gương những mảnh giấy nhắc nhở bạn phải yêu thương.  Bạn hãy quyết định mỗi ngày làm thêm một việc gì tỏ lòng yêu thương và hãy xem nguời ta phản ứng như thế nào.  Quan trọng nhất, bạn hãy dành thời giờ để cầu nguyện, mở lòng cho Đấng là chính Tình Yêu:  Cha trên trời của bạn.  Hãy để cho tình yêu vô điều kiện, đầy thương xót và vui mừng của Người ngự trị trong tâm hồn bạn, để bạn có thể tìm được ân sủng cần thiết mà sống trong tình yêu ấy.

          Bạn hãy nhớ:  chính Chúa Giê-su kêu gọi bạn hãy yêu thương.  Rồi Người không khi nào xin bạn làm điều gì mà không hứa giúp đỡ bạn từng bước một.

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu thương người khác như Chúa yêu thương con.  Xin Chúa nhắc nhở con trong ngày biết tìm những cơ hội để chia sẻ tình yêu của Chúa với những người chung quanh”.