Thứ Tư tuần 9 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-3, 6-12

 

Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người.  (2 Ti-mô-thê 1:9)

 

          Trong một câu này thôi, thánh Phao-lô mô tả toàn bộ đời sống Ki-tô hữu.  Phải, Chúa Giê-su đã cứu chuộc chúng ta, nhưng Người chưa hoàn toàn cứu độ chúng ta mà để tùy chúng ta quyết định.  Người cũng tiền định cho chúng ta được trở nên thánh thiện, tức trở nên những vị thánh.

          “Ai vậy?  Là tôi ư?  Tôi không làm được điều ấy đâu!  Không gây ra rắc rối là cũng đủ cho tôi rồi.  Tôi không thể nên thánh được”.

          Có thể chứ, bạn có thể nên thánh.  Chúa Giê-su xác tín về khả năng nên thánh của bạn, nên Người mới hy sinh thân mình vì bạn.  Người đã nhìn vào tâm hồn bạn và thấy bạn ước ao muốn được trong sạch và vô tội.  Người đã thấy bạn ước ao làm những việc vĩ đại cho Người và xây dựng vương quốc Người.  Người đã thấy tình yêu và đức khiêm nhường nằm sâu trong tâm hồn bạn.  Người đã thấy hết, nên Người quyết định là bạn xứng đáng được cứu độ.  Người quyết định là việc “nên thánh” của bạn đáng cho Người hy sinh mạng sống.

          Vậy việc “nên thánh” này như thế nào?  Trong một cuộc tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả việc nên thánh như là “một dấu chỉ hữu hình nói lên tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa”.  Ngài tiếp tục mô tả con đường nên thánh:  “Bạn là người đã được thánh hiến?  Hãy thánh thiện, sống ân huệ và sứ vụ của bạn với niềm vui.  Bạn là người sống bậc hôn nhân?  Hãy thánh thiện, yêu thương và chăm sóc vợ hoặc chồng bạn như Chúa Ki-tô yêu thương và chăm sóc Giáo Hội.  Bạn là người đã được rửa tội nhưng không kết hôn?  Hãy thánh thiện, chu toàn công việc của bạn với lòng tử tế và ganh đua, và dành thì giờ phục vụ tha nhân”.  Những việc ấy xem ra không khó quá đâu!

          Rồi Đức Phanxicô nói:  “Bạn làm việc ở đâu thì đều có thể nên thánh ở đấy.  Dù ở nhà, trên đường phố, tại sở làm, ở nhà thờ, vào thời điểm và tình trạng đời sống bạn đang có, thì đều có một cánh cửa mở ra trên con đường nên thánh”.

          Hôm nay, bạn hãy tin rằng khi bạn đi trên con đường nên thánh Chúa đã dành cho bạn, là bạn có thể nên thánh – đơn giản bằng cách cứ trở thành con người mà Chúa muốn bạn trở thành, con người mà tự trong thâm tâm bạn, bạn thực sự muốn trở thành..

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con đón nhận lời Chúa kêu gọi con nên thánh.  Hôm nay xin Chúa nâng đỡ con khỏi bị thất vọng, để con có thể là một dấu chỉ hữu hình nói lên sự hiện diện và tình yêu của Chúa”.